Dokumenti

Zakon o Morskom dobru

Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 14/92

Preuzmite PDF

Zakon o lukama

Preuzmite PDF dokument

Zakon o državnoj imovini

Preuzmite PDF dokument

Zakon o uredjenju prostora i izgradnji objekata

Preuzmite PDF dokument

Zakon o javnim nabavkama Crne Gore

Preuzmite DOC dokument

Zakon o hidrografskoj djelatnosti

"Sl. list Crne Gore", br. 26/10 od 07.05.2010, 40/11 od 08.08.2011

Preuzmite PDF

Zakon o životnoj sredini

Preuzmite PDF

Copyright © Morsko dobro 2016

Premium Joomla Templates