Nazad

budva


Broj lokacije Naziv plaže Ugovor UT uslovi Rješenje Aneksi

1H

Jaz Fajl ugovora Aneks1

1I

Jaz Fajl ugovora Fajl UT uslovi Aneks1

2C2

Jaz Fajl ugovora Fajl UT uslovi

2B

Jaz Fajl ugovora Fajl UT uslovi

2D

Jaz Fajl ugovora Fajl UT uslovi

2A

Jaz Fajl ugovora Fajl UT uslovi

2G

Jaz Fajl ugovora Fajl UT uslovi

3B

Mogren I Fajl ugovora Fajl UT uslovi

3A

Mogren II Fajl ugovora Fajl UT uslovi

4C

Brijeg od Budve Fajl ugovora Fajl UT uslovi Aneks1

4B

Brijeg od Budve Fajl ugovora Fajl UT uslovi

7A

Slovenska plaža Fajl ugovora Fajl UT uslovi

7C

Slovenska plaža Fajl ugovora Fajl UT uslovi Fajl rješenja Aneks1

8D

Slovenska plaža Fajl ugovora Fajl UT uslovi

9B

Slovenska plaža Fajl ugovora Fajl UT uslovi

10C

Slovenska plaža Fajl ugovora Fajl UT uslovi

10E

Slovenska plaža Fajl ugovora Fajl UT uslovi

10F

Slovenska plaža Fajl ugovora Fajl UT uslovi

11B

Rt Zavala Fajl ugovora Fajl UT uslovi

12E

Becici Fajl ugovora Fajl UT uslovi

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates