Nazad

tivat

Broj lokacije Tip objekta Ugovor Ut uslovi Rješenje Aneksi
4.6 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi
5.5 Montažno- demontažni privremeni objekat Fajl ugovora UT uslovi
6.1 Pokretni privremeni objekat- Ugostiteljski aparat Fajl ugovora UT uslovi
6.12 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi
7. Čvrsto izgrađeno pristanište Fajl ugovora UT uslovi
9.1 Plutajući privremeni objekat Fajl ugovora UT uslovi
9.6 Plutajući privremeni objekat Fajl ugovora UT uslovi
9.7 Plutajući privremeni objekat Fajl ugovora UT uslovi
9.12 Plutajući privremeni objekat Fajl ugovora UT uslovi

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates