27 februar 2017

Potpisan Ugovor za izradu Baznih studija i Idejnih rješenja za revitalizaciju plaža

7 1700x1200     Danas su Predrag Jelušić, direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i prof.dr.sc. Boris Trogrlić, dekan Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodzije, Sveučilište u Splitu potpisali Ugovor za izradu Baznih studija i Idejnih rješenja za revitalizaciju plaža Mogren, Pržno, Petrovac i Sutomore.

Zajednička ponuda Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije sa Sveučilišta u Splitu i preduzeća "Harpha Sea" doo iz Kopra izabrana je kao najpovoljnija na javnom tenderu koji je krajem prošle godine raspisalo Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom. Ukupna vrijednost realizacije ovog ugovora je 119.000eura, a realizacija će trajati 6 mjeseci.

Ovim ugovorom predviđene su aktivnosti koje podrazumijevaju kompleksna i detaljna istraživanja, snimanje i praćenje prirodnih uslova i procesa kao što su: geodetsko i batimetrijsko snimanje kopna i morskog dna, geološka istraživanja i geofizička ispitivanja, te analizu hidroloških i hidrometeoroloških karakteristika za kopneni i morski dio prostora plaža Mogren, Pržno, Petrovac i Sutomore.

Na osnovu sakupljenih podataka i podloga izvršiće se analiza obalnih procesa za svaku pojedinačnu plažu koja, između ostalog uključuje: analizu karakteristika talasa, analizu transporta nanosa, izradu numeričkog modela propagacije talasa iz pravca relevantnih vjetrova, te analizu erozionih procesa i transporta nanosa u bujičnim vodotocima predmetnih plaža.

Sastavni dio podataka koji će služiti za izradu ovih Baznih studija predstavlja i Studija biodiverziteta mora i plaža za područja ove 4 plaža za čiju izradu je, putem javnog tendera, izabran Institut za biologiju mora iz Kotora.

Nakon analize dobijenih rezultata istaživanja i analiza izradiće se Bazne studije i, na osnovu njih, predlozi rješenja za revitalizaciju plaža Mogren, Pržno, Petrovac i Sutomore koje će predložiti prihvatljive mjere i radove revitalizacije za svaku od 4 plaže sa predlogom finalnog idejnog rješenja i nacrtima tehničkih uslova za izradu glavnih projekata revitalizacije ovih plaža.

 

8 1175x875 9 900x875

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates