Predstavnici JP Morsko dobro prisustvovali zvaršnoj konferenciji projekta “DELICROMAR“

Predstavnici Službe za upravljanje lukama od lokalnog značaja i pomorstvo u JP Morsko dobro u svojstvu partnera na projektu prisustvovali su, 22. i 23. novembra u Zagrebu, završnoj konferenciji projekta „DELICOROMAR“ pod nazivom „Novi pravni režim za marine“. Konferenciju su organizovali Jadranski zavod i Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Završnu konferenciju je uvodnim rječima otvorio Akademik Jakša Barbić, predsjednik Znanstvenog vijeća i potpredsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, zatim su prisutne pozdravili akademik Zvonko Kusić predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, kap. Siniša Orlić pomoćnik ministra Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, g. Ivo Bašić glavni tajnik Minstarstva turizma i Sean Lisjak predsjednik Udruženja hrvatskih marina pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

REAGOVANJE NA SAOPŠTENJE OPŠTINE BUDVA U VEZI PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA U ZONI MORSKOG DOBRA

Na samom početku važno je ukazati da Ministarstvo održivog razvoja i turizma u skladu sa zakonskom obavezom dostavlja Programe privremenih objekata u zoni morskog dobra na mišljenje primorskim opštinama. Navedeno je propisano članom 116 stav 4 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Nepobitna je činjenica i da je Opština Budva prethodnih godina uredno i u roku dostavljala svoje sugestije i primjedbe na sve dostavljene Programe.
Tako je i ovog puta u smislu navedene zakonske odredbe, a u cilju dobre saradnje i kvalitetnije primjene budućeg Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra, Opštini Budva kao jednoj od učesnica u procesu izrade, dostavljen zahtjev za mišljenje na Inicijativu faznog uklanjanja objekata sa lokaliteta Slovenska obala.
Jasno je da uređenje Slovenske obale u Budvi možda predstavlja najveći izazov i iziskuje sistemsko rješenje u cilju podizanja kvaliteta i sadržaja ovog prostora, kao i da to zahtjeva nešto više posvećenosti i sistematičnosti u njegovom planiranju. Ipak iznenadila nas je burna reakcija Opštine Budva koja ovog puta, mimo ustaljene prakse i zakonske procedure, odjednom nije zainteresovana da učestvuje u procesu donošenja jednog od ključnih dokumenata koji se direktno tiče funkcionisanja najfrekfentnije zone u njihovom gradu.
Shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata učešće opštine u primjeni Programa privremenih objekta u zoni morskog dobra ogleda se i u tome što Glavni gradski arhitekta daje saglasnot na izgled i materijalizaciju svakog planiranog objekta. Moramo istaći da i ovdje itekako očekujemo posvećenost kvalitetnijim rješenjima već od naredne godine.
JP Morsko dobro je stava da se svaki problematičan lokalilet najprije treba planski i infrastrukturno osmisliti i urediti po visokim standardima. Samim tim nema dileme da za neprimjerene privremene objekte, njihov broj i sadržaj ne može biti mjesta u planskim dokumentima, koje treba raditi kao cjelovito i trajno rješenje u cilju podizanja kvaliteta turističke ponude Budve.
Ovakve primjere upravljanja destinacijom kroz plansko i osmišljeno djelovanje sa lokalnim samoupravama, JP Morsko dobro već ostvaruje sa Opštinom Bar kroz projekat rekonstrukcije priobalnog pojasa, trga i šetališta u Sutomoru, takođe i sa Opštinom Herceg Novi kroz projekat uređenja šetališta Pet Danica. Izgradnja šetališta “Pine” u Tivtu jedan je od dobrih primjera kako se planski tretira pojas morskog dobra. Dalje, rekonstrukcija obalnog šetališta “lungo mare” u Krašićima koja je upravo aktuelna još je jedan pozitivan primjer saradnje ovog preduzeća sa Opštinom.
Iskoristićemo priliku da ovim putem pozovemo i predstavnike Opštine Budva da kroz plansko i transparentno rješenje već od naredne godine zajedno pristupimo uređenju ovog prostora na kvalitetan i dugoročan način.

Saopštenje o realizovanim aktivnostima pilot projekta “Usvojimo plažu – Adopt a beach” u okviru UNEP MARINE LITTER projekta

Tokom oktobra mjeseca realizovane su prve aktivnosti pilot projekta “Usvojimo plažu – Adopt a beach” u okviru projekta UNEP MARINE LITTER za koji je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore potpisalo ugovor sa Programom za zaštitu životne sredine Ujedinjenih Nacija (United Nations Environment Programme). Aktivnosti pilot projekat "Usvojimo plažu - Adopt a beach" realizovane se u svemu u skladu sa MEDPOL Protokolom (MEDPOL Marine Litter Beach Form) a za njihovo sprovođenje angažovan je Institut za bilogiju mora iz Kotora, koji je ove aktivnosti sproveo na dva unaprijed definisana transekta na plaži Jaz u Budvi kao i na Blatnoj plaži u Herceg Novom. Sakupljeni otpad je kategorisan na terenu u glavne kategorije: plastika, guma, tekstil, staklo, keramika, obrađeno drvo, metal, papir, sanitarni otpad, medicinski otpad, fekalije životinja, parafin/vosak kao i prirodno drvo i neidentifikovani otpad.

Počela sanacija pristaništa Bazdanj na Obali Đuraševića

JP Morsko dobro je prošle sedmice počelo sa radovima na sanaciji pristaništa Bazdanj na Obali Đuraševića u Tivtu. Radovi će obuhvatiti čišćenje morskog dna u akvatorijumu pristaništa, izradu AB zidova i ploča, injektiranje postojećih zidova mula ispod i iznad vode, popravku postojećih i ugradnju nedostajućih kamenih djelova, sve prema propisanim tehničkim uslovima.
Definisani rok završetka radova je 21 dan, a prema dosadašnjoj dinamici radova očekujemo da će posao biti završen u predviđenom roku. Prema utvrđenom radnom nalogu i definisanom projektnom zadatku za ovaj posao opredijeljena su sredstva u iznosu od 11.050,00 eura.

Najava PORTODIMARE Međunarodne konferencije

Međunarodna konferencija o integralnom upravljanju obalnim područjima (IUOP) i prostornom planiranju mora (PPM), koju organizuje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u saradnji sa partnerima PORTODIMARE projekta finasiranog u okviru EU Interreg ADRION transnacionalnog programa saradnje, održaće se 14. i 15. novembra u hotelu “Avala Resort&Villas“ u Budvi.

Interreg ADRION projekat “Geoportal alatki i podataka za održivo upravljanje životnom sredinom obale i mora – PORTODIMARE” ima za cilj dizajniranje i implementaciju Geoportala - trajno otvorene platforme koja omogućava pristup svim informacijama, podacima i alatkama koje su neophodne i relevantne za održivi razvoj i strateško planiranje obalnog i morskog područja u Jadransko-jonskom regionu. U projektu PORTODIMARE učestvuje 11 partnerskih institucija iz 6 zemalja (Italija, Grčka, Slovenija, Crna Gora, Hrvatska i Bosna i Hercegovina), a vodeći partner je Regija Emilia Romagna iz Italije.

Imajući u vidu da Geoportal predstavlja konkretan doprinos za transnacionalnu saradnju u Jadaransko-jonskom regionu, PORTODIMARE međunarodna konferencija se organizuje kao doprinos aktivnostima jednogodišnjeg predsjedavanja Crne Gore Jadransko-jonskom inicijativom i Strategijom EU za Jadransko - jonski region (EUSAIR). PORTODIMARE će se održati i u sinergiji sa sastancima EUSAIR Tematskih radnih grupa TSG1 – Plavi rast i TSG3 – Kvalitet životne sredine, a koji će se prethodno održati od 13-14. novembra u Budvi.

U okviru PORTODIMARE Međunarodne konferencije predviđene su tri panel sesije u okviru kojih će pozvani eksperti iz oblasti integralnog upravljanja obalnim područjima i prostornog planiranja mora, predstavnici tematskih radnih grupa EUSAIR, te predstavnici međunarodnih i nacionalnih institucija uključenih u projekat PORTODIMARE diskutovati o instrumentima i rješenjima za postizanje održivosti životne sredine mora i obale.
Poseban panel i poster sesija predviđeni su za predstavljanje Geoportala za podatke, informacije i alatke fokusirane na obalno i morsko područje Jadransko-Jonske regije kao glavnog rezultata PORTODIMARE projekta, dok će se u okviru treće sesije dati pregled dobrih primjera iz prakse i demonstarcionih projekata kroz čiju realizaciju će se testirati rješenja za implementaciju Geoportala.

Učešće na Međunarodnoj konferenciji o integralnom upravljanju obalnim područjima (IUOP) i prostornom planiranju mora (PPM) prijavilo je veliki broj domaćih i stranih stručnjaka, te predstavnika državnih, regionalnih, evropskih i međunarodnih institucija.

 

Agenda: PORTODIMARE International Conference on ICZM&MSP- Link 1

Akcije sakupljanja i selektovanja otpada iz mora realizovane u okviru projekta “WELCOME"

U okviru projekta “WELCOME”, Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je u saradnji sa NVO “Zelena mreža – Green net” tokom protekle sedmice realizovalo aktivnosti sakupljanja i selektovanja otpada iz mora sa izabranih plaža.

Akcije sakupljanja i selektovanja otpada sprovedene po unaprijed definisanim transektima na djelovima Velike plaže u Ulcinju, Bečićke plaže u Budvi i plaže Igalo u Herceg Novom, predstavljaju drugu u nizu akcija koje će biti realizovane ukupno 6 puta tokom realizacije projekta. Otpad sa ovih plaža je selektovano sakupljan kako bi se omogućilo recikliranje materijala kao što je drvo, plastika, staklo i aluminijum. Rezultati istraživanja otpada sakupljenog na gore pomenutim plažama pokazuju da količine i vrste otpada variraju te da je na svim plažama dominantan otpad plastika.

Najviše otpada sakupljeno je u Herceg Novom gdje je pored plastike zabilježena i najveća količina prirodnog drveta. U poređenju sa Herceg Novim i Ulcinjom najmanje otpada, i ovog puta, sakupljeno je u Budvi. Naredna istraživanja će svakako omogućiti dalju kvantitativnu i kvalitativnu analizu i dobijanje mjerodavnih podataka o otpadu iz mora.

Otpad sakupljen u ovim akcijama će dalje biti analiziran i kategorisan od strane Instituta za biologiju mora, koji je reavnopravan partner u projektu “WELCOME”. Rezultati istraživanja će omogućiti praćenje otpada iz mora u naredne 2 godine kao i poređenja podataka i identifikaciju vrste i porijekla otpada koji na plaže dolazi iz mora i ušća rijeka. Aktivnosti sakupljanja i selektovanja otpada sprovode se u skladu sa unaprijed definisanom metodologijom zasnovanom na Okvirnoj direktivi o morskoj strategiji (MSDF) koja prepoznaje otpad iz mora kao indikator dobrog ekološkog statusa mora.

 

IMG 8727

IMG 0338

IMG 0430

IMG 0392

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore na 7. Međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Zdravstveni turizam - Put u podizanje konkurentnosti turističkog proizvoda”

Pomoćnik direktora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Rajko Malović učestvovao je na 7. Međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Zdravstveni turizam - Put u podizanje konkurentnosti turističkog proizvoda” koja je 22. i 23. oktobra održana u Budvi.

Konferencija je okupila mnoge domaće i inostrane stučnjake, operativce i konsultante iz oblasti medicine i turizma, predstavnike hotelijerske i wellness industrije, koji su zajednički diskutovali o ključnim pitanjima i fazama unapređenja zdravstvenog turizma u Crnoj Gori i regionu.

Malović je govorio u okviru panela “Zdravstveni turizam kao strateška grana turističkog razvoja - uloga lokalne i državne administracije u organizaciji i promociji”. Tom prilikom Malović je rekao da je Javno preduzeće za upravljanjem morskim dobrom Crne Gore aktivni učesnik u izradi državne Strategije razvoja zdravstvenog turizma.

Malović je naveo da je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom izradilo Program unapređenja morskog dobra (održivo upravljanje plažama u Crnoj Gori) sa ciljem davanja jasnih smjernica za izradu podzakonskog akta o uređenosti, opremljenosti, vrstama i uslovima korišćenja kupališta.

Predmetnim Programom Javno preduzeće je obuhvatilo i kupališta sa prirodnim ljekovitim faktorima i wellness sadržajima, čiji će razvoj doprinjeti prepoznatljivosti konkurentnosti zdravstvenog turizma na regionalnom i globalnom nivou.

 

IMG 1425

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates