Saopštenje

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je, u okviru projekta "WELCOME" (WatEr LandsCapes sustainability thrOugh reuse of Marine littEr) koji se finansira iz Programa „Interreg IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora 2014-2020", objavilo:
• KONKURS ZA DIZAJN ZAŠTITNIH KONSTRUKCIJA ZA OČUVANJE PJEŠČANIH DINA NA VELIKOJ PLAŽI U ULCINJU (DRVENE OGRADE I PASARELE). Svi zainteresovani umjetnici, dizajneri, pejzažne arhitekte i arhitekte mogu se javiti na konkursu.

Krajnji rok za dostavu konkursnih radova je 25. oktobar 2019. godine.

Sve informacije, pravila konkursa i obrazac za prijavu nalaze se u dokumentu "KONKURS ZA DIZAJN ZAŠTITNIH KONSTRUKCIJA ZA OČUVANJE PJEŠČANIH DINA NA VELIKOJ PLAŽI" koji se može preuzeti sa Internet stranice Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore www.morskodobro.com"

• POZIV ZA DOSTAVU PREDLOGA ZA DIZAJN, IZRADU I POSTAVLJANJE UMJETNIČKIH INSTALACIJA OD SAKUPLJENOG PRIRODNOG I OBRAĐENOG DRVETA SA PLAŽA koji je namjenjen svim zainteresovanim nevladinim organizacijama.

Krajnji rok za dostavu predloženih rješenja je 04. novembar 2019. godine.

Sve informacije, pravila POZIVA i obrazac za prijavu nalaze se u dokumentu "POZIV ZA DOSTAVU PREDLOGA ZA DIZAJN, IZRADU I POSTAVLJANJE UMJETNIČKIH INSTALACIJA OD SAKUPLJENOG PRIRODNOG I OBRAĐENOG DRVETA SA PLAŽA" koji se može preuzeti sa Internet stranice Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore www.morskodobro.com"

Projekat “WELCOME” (WatEr LandsCapes sustainability thrOugh reuse of Marine littEr - Održivost vodenih pejzaža ponovnom upotrebom otpada iz mora), koji se realizuje u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru, usmjeren je na održivo upravljanje otpadom iz mora kao i na jačanje prekogranične saradnje između Italije, Albanije i Crne Gore, a sve to u cilju rješavanja problema otpada iz mora koji je poslednjih godina sve izraženiji na ovom području. Ovaj projekat usmjeren je na razvijanje metoda zasnovanih na ponovnom korišćenju drvenog otpada iz mora (ML), sakupljenog na plažama, kroz umjetnički dizajn, kako bi se napravile zaštitne konstrukcije i instalacije za očuvanje pješčanih dina od uticaja erozije i ljudskih aktivnosti, bazirane na održivom, kružnom ekonomskom pristupu.
U projektu “WELCOME” učestvuje 6 partnerskih institucija iz Italije, Albanije i Crne Gore: Nacionalni međuuniverzitetski konzorcijum za nauke o moru (CoNISMa), Politehnički univerzitet u Tirani - Geološki i rudarski fakultet (F.GJ.M), Univerzitet Crne Gore – Institut za biologiju mora (UNIME), opština Lecce (ML), Nacionalna obalna agencija Albanije (NCA) i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore (JPMDCG).

 

gg loloo

Poziv za dostavu predloga za dizajn

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom poziva sve zainteresovane nevladine organizacije da se jave na POZIV ZA DOSTAVU PREDLOGA ZA DIZAJN, IZRADU I POSTAVLJANJE UMJETNIČKIH INSTALACIJA OD SAKUPLJENOG PRIRODNOG I OBRAĐENOG DRVETA SA PLAŽA koji se raspisuje u okviru projekta "WELCOME" (WatEr LandsCapes sustainability thrOugh reuse of Marine littEr) koji se finansira iz Programa „Interreg IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora 2014-2020". Krajnji rok za dostavu predloženih rješenja je 04. novembar 2019. godine. Sve informacije, pravila POZIVA i obrazac za prijavu nalaze se u dokumentu " POZIV ZA DOSTAVU PREDLOGA ZA DIZAJN, IZRADU I POSTAVLJANJE UMJETNIČKIH INSTALACIJA OD SAKUPLJENOG PRIRODNOG I OBRAĐENOG DRVETA SA PLAŽA " koji se može preuzeti sa Internet stranice Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore www.morskodobro.com

Saopštenje sa inicijalnog sastanka sa predstavnicima njemačke organizacije GIZ na temu otpada iz mora

U Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom juče je održan inicjalni sastanak sa predstavnicima njemačke organizacije GIZ povodom početka projekta
“Integralno upravljanje otpadom i sprečavanje morskog otpada na Zapadnom Balkanu” u Crnoj Gori. Sastanku su prisustvovali predsjednik Upravnog odbora Javnog preduzeća Dževdet Cakuli i direktor Predrag Jelušić sa svojim saradnicima i projektni menadžer GIZ-a, Johannes Frommann sa nacionalnom koordinatorkom projekta za Crnu Goru, Jelenom Peruničić.

Sastanak GIZ 800Na jučerašnjem sastanku je dogovoreno da aktivnosti projekta budu usmjerene na područje Velike plaže u Ulcinju, a razgovarano je i o povezivanju GIZ-a sa projektima koje Javno preduzeće, posredstvom inostranih partnera, već realizuje u Ulcinju – projekat IPA Interragg WELCOME i Zero Waste City.
Imajući u vidu da se GIZ bavi rješavanjem problema čvrstog otpada iz mora, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom će, pored Ministarstva održivog razvoja i turizma i lokalne samouprave u Ulcinju, biti jedna od centralnih partnera na realizaciji ovog projekta.

 

Na sastanku je najavljena i Regionalna konferencija na temu otpada iz mora koja će se održati u januaru 2020.

GIZ-ov projekat “Integralno upravljanje otpadom i sprečavanje morskog otpada na Zapadnom Balkanu” se realizuje na području Albanije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine i trajaće naredne 4 godine. Ukupan fond novca koji je opredjeljen za projekat iznosi 3,5 miliona eura, a donaciju obezbjedjuje njemačko Ministarstvo za ekonoski razvoj i saradnju (BMZ).

Velika plaza 800

Saopštenje povodom obilježavanja Dana Dinarida

Povodom 07. oktobra, Dana Dinarida, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore kao upravljač posebnim rezervatom prirode "Tivatska solila" i Park prirode "Piva" pokrenuli su inicijativu za organizaciju uzajamnih posjeta djece školskog uzrasta u cilju upoznavanja zaštićenih područja Dinarskog luka, informisanja i obrazovanja o važnosti zaštićenih područja u cilju očuvanja rijetkih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa.

Tim povodom za 45 učenika i nastavnika O.Š. "Branko Brinić" iz Radovića, škole koju uglavnom pohađaju djeca iz lokalne zajednice kojoj pripada rezervat prirode Solila, organizovan je jednodnevni izlet i posjeta Parku prirode "Piva" gdje im je upriličen interesantan program posjete Pivskom manastiru i turističkom Info centru na Šćepan Polju, zatim prikazivanje filma o Parku prirode "Piva", ručak, šetnja do mosta na rijeci Pivi i posjeta hidro-elektrani "Piva". Pored učenika i nastavnika iz OŠ "Branko Brinić" iz Radovića, predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i opštine Tivat učestvovali su u posjeti Parku prirode "Piva".

Nakon ovog izleta, narednih dana biće organizovana uzvratna posjeta rezervatu prirode "Solila" za djecu iz Plužina gdje će im domaćin biti Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

Dan zaštite Dinarida – 7 oktobar, ustanovljen je ove godine na Generalnoj Skuštini naše Mreže Parkova Dinarida u Parku prirode Blidinje (Bosna i Hercegovina). Svake godine 7. oktobra, obilježavanjem Dana zaštite Dinarida, ukazivaće se na važnost prirodnog i kulturnog naslijeđa zemalja Dinarskog luka, kao i isprepletenost prirodnog bogatstva i kulturno – istorijskih sadržaja ovog, po mnogo čemu, posebnog prostora u Evropi.

Mrežu Parkova Dinarida čini 95 zaštićenih područja iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Slovenije i Srbije. Članovi Parkova Dinarida su takođe i fizička lica, ljubitelji prirode i prijatelji mreže od njenog osnivanja. Službena asocijacija "Parkovi Dinarida - mreža zaštićenih područja Dinarida" osnovana je u Podgorici krajem 2014. godine, a sjedište mreže je u Podgorici.
Dinaridi (Dinarski luk) predstavljaju jedan od najvećih planinskih lanaca u Evropi, koji povezuje osam država jugoistočne Evrope: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju.

 

dinaridi 1

dinaridi 2

KONKURS ZA DIZAJN ZAŠTITNIH KONSTRUKCIJA ZA OČUVANJE PJEŠČANIH DINA NA VELIKOJ PLAŽI U ULCINJU (DRVENE OGRADE I PASARELE)

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom poziva sve zainteresovane pejzažne arhitekte, arhitekte, dizajnere i umjetinke da se jave na KONKURS ZA DIZAJN ZAŠTITNIH KONSTRUKCIJA ZA OČUVANJE PJEŠČANIH DINA NA VELIKOJ PLAŽI U ULCINJU (DRVENE OGRADE I PASARELE) koji se raspisuje u okviru projekta "WELCOME" (WatEr LandsCapes sustainability thrOugh reuse of Marine littEr) koji se finansira iz Programa „Interreg IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora 2014-2020". Krajnji rok za dostavu konkursnih radova je 25. oktobar 2019. godine. Sve informacije, pravila konkursa i obrazac za prijavu nalaze se u dokumentu "KONKURS ZA DIZAJN ZAŠTITNIH KONSTRUKCIJA ZA OČUVANJE PJEŠČANIH DINA NA VELIKOJ PLAŽI" koji se može preuzeti sa Internet stranice Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore www.morskodobro.com.

 

Dokument možete preuzeti na linku: Konkurs za dizajn.1

Raspisan javni poziv za projektovanje pješačke staze uz more na potezu Tivat- Lepetane

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je prošle sedmice raspisalo Javni poziv za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta za izgradnju pješačke staze neposredno uz magistralni put Tivat – Lepetane u dužini 2,3 km.

Staza će se projektovati sa južne (donje) strane magistrale uz more, sjeverno od crkve Sveti Roko, odnosno od početka naselja Opatovo do naselja Lepatane (proširenje za pristup trajektima). Projektnim zadatkom je predviđeno da se teren na pojedinim dijelovima proširi od 1,5-2m izgradnjom ili sanacijom potpornih zidova, na nosećim stubovima u moru ili konzolno, ne remeteći postojeću liniju obale.

Radovi treba da obuhvate popločavanje staze uobičajenim materijalima za trotoare i šetališta (prefabrikovani betonski elementi, kamene ploče ili slično), javnu rasvjetu u LED tehnologiji, atmosferske odvode i adekvatnu infrastrukturnu opremljenost šetališta (parkovske klupe, korpe za otpatke, zaštitnu ogradu, info table i slično).

Obaveza projektanta će biti i da prije pristupanja izradi Idejnog rješenja i Glavnog projekta uradi geodetski i batimetrijski snimak postojećeg stanja terena i podmorja koji će biti sastavni dio projekta.
Javni poziv traje do 04. novembra 2019. godine, a Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je za posao projektovanja predvidjelo iznos od 30.000,00 €

Uspješna ekološka priča projekta Budva Zero Waste City- Skupljeno i poslato na reciklažu oko 550.000 komada plastike

Budva, 27. septembar – Tokom šest mjeseci realizacije ekološke incijative "Budva Zero Waste City" sakupljeno je oko 550 hiljada komada plastične ambalaže, koja će biti poslata na reciklažu. Kroz inicijativu koju je realizovala NVO Eko Centar Budva uz podršku Coca-Cola sistema i Coca-Cola fondacije, Budvani i brojni turisti su pokazali da se problem otpada može riješiti udruženim snagama, te da promjene u odnosu prema otpadu kreću od svakog pojedinca.

"Preko pola miliona sakupljenih komada plastične ambalaže, uz značajnu količinu aluminijumske ambalaže, koja će biti reciklirana, znači da ćemo imati manje ambalažnog otpada na deponijama, manje plastike u našem moru, kao i da smo ispunili cilj – veći stepen reciklaže", kazala je predstavnica NVO Eko Centar Budva Andrea Bušković.

Uz zahvalnost građanima koji su pristali da mijenjaju svoje ekološke navike i počeli da rade primarnu selekciju plastike, Bušković je zahvalila i partnerima na projektu Opštini Budva, preduzeću Komunalno Budva, JP Morsko dobro i Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

"U ekološkom Interaktivnom centru smo cijelo ljeto sprovodili edukacije, kako najmlađih, tako i odraslih, a veliki broj posjetilaca je donosio plastični otpad za reciklažu. Uz mnoštvo kvalitetnih programa kojima smo prikazali da ekologija i reciklaža mogu da budu i veoma zabavne i korisne, vjerujem da sada, na zatvaranju, možemo reći da je naš Interaktivni centar bio glavna ekološka stanica Budve“, navela je Bušković, dodajući da je Interaktivni centar od juna do kraja septembra posjetilo skoro 8 hiljada ljudi.

Predsjednik Opštine Budva Marko Carević poručio je da je projekat Budva Zero Waste City odličan primjer kako nevladin sektor može pomoći lokalnoj samoupravi u podizanju svijesti o ekologiji.

"Moramo mijenjati navike, ponašanje i svijest. Uvoditi postepeno reciklažu, prestati da pravimo nelegalne deponije i izbaciti jednokratnu plastiku. Budva, kao turistička destinacija u tome mora biti predvodnik i primjer", kazao je Carević.

Direktor JP Morsko dobro Predrag Jelušić rekao je da su rezultati Budva Zero Waste City inicijative zaista progresivni i pokazuju da ovakve akcije mijenjaju svijest kako lokalnog stanovištva tako i turista.

"Uvjeren sam da ovakve rezultate možemo ostvariti i u drugim opštinama, a u tome ćete uvijek imati podršku Morskog dobra jer nam, između ostalog, pomažete da podignemo i kvalitet resursa kojim mi upravljamo. Otpad jeste problem i siguran sam da će ova inicijativa zaživjeti i u 2020. godini", rekao je Jelušić.

Kroz Budva Zero Waste City inicijativu Opštini Budva donirane su tri pametne i ekološki prilagođene klupe, kao i 30 kanti za odlaganje plastike. Takođe, volonteri su posjetili preko 7.000 domaćinstava u cijelom gradu i edukovali građane kako mogu sakupljati otpad i pravilno ga odlagati.

Poseban dio projekta bila je i kampanja „Uhvati čist talas“, koja je ove godine realizovana po drugi put, na 28 plaža budvanske rivijere, gdje se sakupljao plastični i aluminijumski otpad. Ove ekološke inicijative dio su globalne inicijative „Svijet bez otpada“, koju je pokrenula kompanija Coca-Cola, sa ciljem da do 2030. godine pomogne skupljanje i recikliranje svih količina flaša i limenki koje proda na tržištu.

"Zaštite životne sredine za nas nije trošak. Ulažemo u budućnost jer znamo koliko je važno da postepeno rješavamo pitanje otpada i to prije svega u lokalnim zajednicima, poput Budve", rekla je menadžerka za javne i regulatorne poslove u kompaniji Coca-Cola HBC Crna Gora Andrea Radonjić.

Podršku Budva Zero Waste City inicijativi dala je i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, čiji je zamjenik šefa političkog i ekonomskog odjeljenja Kyle Hatcher prisustvovao događaju.

Na inicijativu JP Morsko dobro Interaktivni centar sljedeće godine nastaviće misiju edukacije o ekologiji i reciklaži u Ulcinju.

 

Naslovna fotografija

 

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates