Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore doniralo Kliničkom centru sredstva za nabavku opreme

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je, shodno Odluci Upravnog odbora broj 0203- 3239/5 od 29.12.2015. godine, doniralo Kliničkom centru Crne Gore iznos od ukupno 25.000, 00 € za nabavku medicinske opreme Centra za kardiologiju. Za navedeni iznos donacije nabavljena je sledeća oprema:

S DEFIGARD 4000 WITH PADDLES INCL- WIRE ECG CABLE
S HOLTER KRVNOG PRITISKA BR- 102 PLUS / NOVI MODEL
S HOLTER KRVNOG PRITISKA BR-102 PLUS PWA
S CARDIOVIT MS- 2007 COMPLETE INC. ACCESS (EKG APARAT)

Ovim putem, Javno preduzeće iskazuje zadovoljstvo zbog ostvarene saradnje i veliku satisfakciju zbog činjenice da na bilo koji način može uticati na konstantni napredak crnogorskog zdravstvenog sektora.

Obavještenje

U sklopu projketa za izradu „Studije regulacije vodotoka i kanala na području Tivatskih Solila“ i „Studije zaštite kulturne baštine Solila“ stručni konsultanti susa predstavnicima Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, Opštine Tivat, preduzeća „Vodvod i kanalizacija - Tivat“ doo, mještana i Mjesne zajednice Krtoli, obišli Specijlani rezervat Tivatska Solila.
Cilj obilaska bio je da se na najbolji način sagledaju problemi hidroregulacije Solila i okolnog područja, te uključi lokalno stanovništvo u identifikaciji ključnih problema i nedostataka. Sugestije dobijene na terenu, kao i opšta slika stanja područja biće odlična osnova za izradu pomenutih Studija koje će dati određene smjernice za postizanje što boljeg sveukupnog stanja rezervata.

 

Untitled Untitledq

Okrugli sto o zaštiti i unaprijeđenju Specijalnog rezervata Tivatska Solila/ Četvrtak, 02.02.2017. godine

Povodom obilježavanja Svjetskog dana močvarnih staništa, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u saradnji sa Opštinom Tivat organizuje Okrugli sto o zaštiti i unaprijeđenju Specijalnog rezervata Tivatska Solila, koji će održati u četvrtak 02. februara 2017. godine u Multimedijalnoj Sali Opštine Tivat, sa početkom u 10:00 časova.

U okviru uvodnih izlaganja na okruglom stolu prezentiraće se najnovija istraživanja sa područja Tivatskih Solila i to iz oblasti monitoringa stanja biodiverziteta, zaštite kulturne baštine i regulacije vodotoka i kanala. Uvodničari će biti:
- G-din Darko Saveljić, ornitolog koji se bavi praćenjem stanja ornitofaune na Tivatskim solilima.
- G-din Vuk Iković, iz Crnogorskog ekološkog društva, koji prati stanje herpetofaune na Tivatskim Solilima.
- G-đa Olivera Marković iz Instituta za biologiju mora rukovodilac tima za monitoring riba, rakova, kvaliteta vode i zemljišta tokom 2016. godine na području rezervata;
- G-đa Aleksandra Kapetanović, stručnjak za izradu Studije zaštite kulturne baštine Solila iz "EXPEDITO Architects" Kotor;
- G-din Andrej Sovinc, stručnjak za izradu Studije regulacije vodotoka i kanala na području Tivatskih Solila iz "IS Projekt, projektiranje in urejanje voda"Ljubljana

Obavještenje o pripremi elaborata etažne razrade objekata na obalama rijeke Bojane

Postupajući prema pristiglim zahtjevima korsinika, koji se tiču utvrđivanja tačnih površina i spratnosti postojećih objekata koji su evidentirani u Katalogu privremenih objekata i lokacija na obalama rijeke Bojane, broj 101- 14/354 od 30.09.2016. godine, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je iste dostavilo Ministarstvu održivog razvoja i turizma, koje je izradilo predmetni Katalog. 

 

Detaljnije:

 

Obavještenje

Tabela sa podacima

Saopštenje

U sklopu aktivnosti na uređenju prostora za novogodišnje praznike, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je dana 23. i 24. decembra sprovelo radove na uklanjanju otpada i drugih neuglednih

sadržaja ostavljenih u zoni morskog dobra na teritoriji opštine Budva.

 

DSCN4851  DSCN4869

                                                                                 

DSCN4887  DSCN4889

 
 
DSCN4899  DSCN4905
 

   

 

Održan godišnji seminar za korisnike kupališta koji su u 2016. godini bili u redovnom i pilot programu Plave zastavice

Godišnji seminar za korisnike kupališta koji su u 2016. godini bili u redovnom i pilot programu Plave zastavice održan je juče u organizaciji nevladinog udruženja „Ecom“, koje je nacionalni operater Plave zastavice i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

Na seminaru je analizirana prethodna sezona sa aspekta plave zastavice, kontrole kupališta koja su bila u programu Plava zastavica, i analize sanitarnog kvaliteta morske vode. Pored tema koje se tiču kupališta koja su u redovnom i pilot programu Plave zastavice poseban akcenat je dat ekološkim akcijama koje su korisnici u obavezi organizovati na svojim kupalištima tokom sezone, a u okviru kojih će naredne godine biti manjih promjena u odnosu na prethodnu. Radi razmjene iskustava u sprovođenju ekoloških akcija tokom sezone, na seminaru je predstavnicima korisnika kupališta, kao i predstavnicima NVO organizacija bilo omogućeno da prezentiraju svoje akcije, način rada i realizaciju istih.

Ovogodišnji seminar imao je veliko interesovanje kod korisnika kupališta uključenih u program Plava zastavica i ciljnih organizacija, a nadamo se da će kao rezultat imati što bolje sprovođenje i realizaciju aktivnosti.

 

IMG 20161215 110905 IMG 20161215 112333

Izrada Studije za regulisanje vodotoka i kanala u specijalnom rezervatu "Tivatska Solila"

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je, po nedavno okončanom Javnom pozivu za izbor najpovoljnijeg ponuđača, angažovalo slovenačku firmu "IS PROJEKT" doo iz Ljubljane koja će u saradnji sa "Soline pridelava soli"d.o.o iz Portoroža izraditi Studiju za regulisanje vodotoka i kanala u specijalnom rezervatu "Tivatska solila".
Cilj ove Studije je da se izvrši analiza postojećeg stanja hidrološkog režima na području "Tivatskih solila" i predlože mjere i smjernice zaštite rezervata i kontrole hidrološkog režima radi održavanja optimalnog stanja za opstanak i razvoj biljnih i životinjskih vrsta. Ova Studija će ujedno ponuditi idejna rješenja i predložiti mjere za kontrolisani protok slatke i slane vode kroz područje rezervata, a radi postizanja adekvatnog hidrološkog režima, koji je zbog dugogodišnje zapuštenosti ovog područja promjenjen. Studijom će se sagledati i alternativne mogućnosti obezbeđivanja dovođenja slane vode u gornje djelove rezervata kao i dati smjernice i definisati lokacije na kojima je moguće, na održiv način, pokrenuti tradicionalnu proizvodnju soli u cilju turističke promocije (demonstraciona područja).
Izrada studje podrazumijeva sakupljanje i analizu postojećih podataka, terensko kartiranje kanala za odvodnjavanje i procjenu njihovog stanja, određivanje hidroloških polazišta, verifikaciju hidraulične protočnosti sa procjenom poplavljanja. Na osnovu ovih nalaza izradiće se idejna studija mjera za zaštitu od štetnog djelovanja voda (kanala za odvodnjavanje i mora) koja će sadržati i različite mogućnosti obezbeđivanja kontrolisanog odovođenja vode iz površinskih kanala za odvodnjavanje i dovođenja morske vode na područje "Tivatskih solila".
Sredstva za izradu ove Studije obezbijeđena su u budžetu Javnog preduzeća 2016. godinu, a zbog specifičnosti poslova i zahtjevanih stručnih referenci i iskustva, tek nakon nekoliko neuspjelih tendera, izabran je izvođač iz Slovenije. Izabrani ponuđač je, za izradu ove Studije predvidio stručni tim hidrotehničkih, građevinskih i inženjera hemijske tehnologije, na čelu sa dr. Andrejom Sovincem, koji, pored stručnih referenci u ovoj oblasti ima višegodišnje praktično iskustvo u oblasti hidrogradnje i regulacije voda u močvarnim staništima - solanama, upravljanja zaštićenim područjima i ornitologije, a od 2002. godine obavlja funkciju direktora Parka prirode "Sečoveljske soline" u Piranu.
Dr. Andrej Sovinc je prethodnih godina sarađivao sa institucijama u Crnoj Gori po pitanju zaštite i upravljanja Tivatskim solilima i Ulcinjskom Solanom, a predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom su se, prilikom posjete parku prirode "Sečoveljske soline" u Piranu i rezervatu "Škocjanski zatok" u Kopru oktobra mjeseca ove godine, uvjerili kako se stručnim radovima na regulaciji vodnog režima omogućavaju optimalni uslovi za zaštitu prirode i održavanje tradicionalne proizvodnje soli u ovoj, još uvijek aktivnoj solani u Piranu.
Za izradu Studije, budžetom Javnog preduzeća izdvojeno je 6 500,00 eura, dok će se u 2017. godini planirati sredstva za izradu Projektne dokumentacije na osnovu idejnih rješenja do kojih se dođe kao rezultat ove Studije. Tokom izrade Studije, planirano je da se uspostavi saradnja i sa opštinom Tivat, MZ Krtoli i zainteresovanim lokalnim stanovništvom u cilju sakupljanja neophodnih postojećih i istorijskih podataka o načinu funkcionisanja sistema kanala i potoka u Solilima u prošlosti.

 

Posjeta Skocjanskom zatoku Kopar Posjeta Secoveljskim solinama Piran

Copyright © Morsko dobro 2016

Premium Joomla Templates