29 novembar 2016

Prezentacija na temu "Komercijalne vrijednosti plavog raka"

Prezentacija na temu "Komercijalne vrijednosti plavog raka" u oraganizaciji Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i Instituta za biologiju mora - Univerziteta Crne Gore odražaće se u srijedu, 30. novembra 2016. godine u Ulcinju, i to u restoranu "Miško" na rijeci Bojani sa početkom u 13h i u restoranu "Aragosta" na Maloj plaži sa početkom u 14:30h. Nakon prezentacije Olivere Marković, naučne saradnice za demersalne resurse iz Instituta za biologiju mora koja se bavi izučavanjem rakova, gosti će biti u prilici da degustiraju jela bazirana na mesu plavog raka.

Inače, plavi rak (Callinectis sapidus) potiče iz Atlanskog okeana gdje naseljava estuare i plitka obalna područja. Podnosi uslove visokog saliniteta i temperature, a može da preživi niske koncentracije kiseonika. Dobar je plivač i ima veliki reproduktivni potencijal. Spada u najinvazivnije morske vrste u Mediteranu u koji je dospio putem balastnih voda. Ovaj rak je prisutan u Jadranu već duže vrijeme, no njegova populacija se tek nedavno počela brojčano povećavati. U Crnoj Gori, plavi rak je primjećen na više lokacija, na ušću rijeke Bojane u Ulcinju, kod Jaza u Budvi i u Boki Kotorskoj, u Tivatskom zalivu. Meso plavog raka je jestivo, izuzetno kvalitetno i ukusno, zbog čega je potencijalno privredno isplativa vrsta.

Cilj ove kampanje je da se ribarima, vlasnicima restorana i lokalnom stanovništvu prezentiraju informacije o ovoj novoj vrsti u našem moru koja za razliku od drugih invazivnih vrsta morskih organizama predstavlja novi potencijal za izlov i komercijalno korišćenje.

 

Plavi rak  plavi rak 1

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates