16 decembar 2016

Održan godišnji seminar za korisnike kupališta koji su u 2016. godini bili u redovnom i pilot programu Plave zastavice

Godišnji seminar za korisnike kupališta koji su u 2016. godini bili u redovnom i pilot programu Plave zastavice održan je juče u organizaciji nevladinog udruženja „Ecom“, koje je nacionalni operater Plave zastavice i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

Na seminaru je analizirana prethodna sezona sa aspekta plave zastavice, kontrole kupališta koja su bila u programu Plava zastavica, i analize sanitarnog kvaliteta morske vode. Pored tema koje se tiču kupališta koja su u redovnom i pilot programu Plave zastavice poseban akcenat je dat ekološkim akcijama koje su korisnici u obavezi organizovati na svojim kupalištima tokom sezone, a u okviru kojih će naredne godine biti manjih promjena u odnosu na prethodnu. Radi razmjene iskustava u sprovođenju ekoloških akcija tokom sezone, na seminaru je predstavnicima korisnika kupališta, kao i predstavnicima NVO organizacija bilo omogućeno da prezentiraju svoje akcije, način rada i realizaciju istih.

Ovogodišnji seminar imao je veliko interesovanje kod korisnika kupališta uključenih u program Plava zastavica i ciljnih organizacija, a nadamo se da će kao rezultat imati što bolje sprovođenje i realizaciju aktivnosti.

 

IMG 20161215 110905 IMG 20161215 112333

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates