27 januar 2017

Obavještenje o pripremi elaborata etažne razrade objekata na obalama rijeke Bojane

Postupajući prema pristiglim zahtjevima korsinika, koji se tiču utvrđivanja tačnih površina i spratnosti postojećih objekata koji su evidentirani u Katalogu privremenih objekata i lokacija na obalama rijeke Bojane, broj 101- 14/354 od 30.09.2016. godine, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je iste dostavilo Ministarstvu održivog razvoja i turizma, koje je izradilo predmetni Katalog. 

 

Detaljnije:

 

Obavještenje

Tabela sa podacima

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates