06 mart 2017

Ovjera licenci spasilaca na vodi za 2017. godinu

Shodno Planu Nastavnog Centra za obuku spasilaca na vodi Crvenog Krsta Crne Gore, za 2017. godinu obezbijeđeno je 14 termina za ovjeru licenci, devet termina u PRESS sali SRC - Budva (bazen) i pet termina u Nastavnom Centru Crvenog Krsta u Sutomoru.

Do sada su održana dva termina i 35 kandidata je ovjerilo svoje licence za tekuću godinu. Ostali termini će se održati 05.03.2017. godine, 12.03.2017. godine, 19.03.2017. godine, 26.03.2017. godine, 02.04.2017. godine, 09.04.2017. godine i 23.04.2017. godine u PRESS Sali SRC – Budva na bazenu „ Dragan Trifunović“. U Nastavnom Centru u Sutomoru termini za ovjeru licenci su: 30.04.2017. godine, 21.05.2017. godine, 22.05.2017. godine, 03.06.2017. godine i 10.06.2017. godine.

Ovjera licenci uključuje: znanje i iskustvo iz oblasti plivačkih sposobnosti (discipline istovjetne onim koje se polažu na završnom ispitu poslije kursa), znanje iz teorije spasilaštva i znanje KPR (reanimacije) i pružanja prve pomoći.

Spasilac (kandidat za ovjeru) je dužan da se prijavi Nastavnom Centru za obuku spasilaca na vodi Crvenog Krsta i treba da dostavi Licencu spasioca na vodi i ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za obavljanje poslova spasioca na vodi.

Ovom prilikom podsjećamo sve korsinike kupališta da su, shodno "Pravilniku o uslovima koje moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta" dužni organizovati spasilačku službu koja se sastoji od najmanje "jednog spasioca, koji je završio obuku za spašavanje na vodi i posjeduje Legitimaciju za spašavanje na vodi važeću za tekuću godinu u skladu sa Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore ("Službeni list RCG", broj 28/06), na svakih 50m dužine obale u mjesecima jul i avgust, odnosno na svakih 100m dužine obale u ostalim mjesecima".

Više informacija može se naći na sajtu Crvenog krsta Crne Gore www.ckcg.me i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom www.morskodobro.com, kao i na facebook stranici Crvenog Krsta Crne Gore.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates