16 mart 2017

U Tivtu održan četvrti tehnički sastanak projektnih partnera na CoRE projektu

Dana 07.03.2017. godine, u Tivtu je održan četvrti tehnički sastanak projektnih partnera na projektu CoRE.


U okviru aktivnosti 2.2 Razmjena studenata, važna tačka sastanka bio je izbor studenata koji će prisustvovati terenskom istraživanju u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Konkurs za izbor studenata objavljen je 24.02.2017. godine sa rokom dostave prijava do 06.03.2017. godine. Na ovom sastanku, četvoročlana Komisija razmatrala je pristigle ponude i odabrala studente koji su zadovoljavali uslove navedene u konkursu.
Početak terenskog rada se planira 13.03.2017. godine u Crnoj Gori, a u Hrvatskoj 27.03.2017. godine, ukoliko dozvole vremenski uslovi.


U Crnoj Gori, istraživanja će se vršiti u delti Ade Bojane, ispred sutomorske plaže i plaže Mogren. Na sastanku su dogovorene pojedinosti kao što su angažman ronioca, broj istraživača koji će biti na brodu, oprema koja se mora koristiti, način na koji će se raditi uzorkovanje, termini uzorkovanja i sl.


Na sastanku se govorilo o ostalim aktivnostima na projektu, tako da je određen datum održavanja Okruglog stola u Metkovićima (03. ili 04. maj 2017. godine) i Info radionice u Budvi za kraj maja ili početak juna mjeseca.
Sastanku su prisustvovali projektni partneri iz Hrvatskog hidrografskog instituta u Splitu, Instituta za more i priobalje – Sveučilišta u Dubrovniku, Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates