07 april 2017

Revitalizacija- Borova šuma

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore kompletiralo je revitalizaciju terena na lokaciji Borova šuma, u opštini Ulcinj. Ovom prilikom, izgrađeno je oko 120 m kamenih parapetnih zidova, nasuto oko 140 m3 humusa i zemlje, te posađeno 15 sadnica alepskog bora (Pinus halepensis) , uvezenih iz Italije. Ugrađen je i “kap po kap” sistem za navodnjavanje terena.

Izgradnja je počela 21. februara, a kompletirana 1. aprila tekuće godine. Izvođač radova je “V Projekt” iz Nikšića, dok ukupna vrijednost investicije iznosi 9.883,00 e.

 

 

GRA1  GRA2

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates