25 april 2017

U svim primorskim opštinama obilježen "Dan planete Zemlje"

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je, u saradnji sa nevladinim organizacijama u svim primorskim opštinama, obilježilo međunarodni „Dan planete Zemlje“.

1. U opštini Budva, u četvrtak 20. aprila, sa početkom u 10:00 časova, u saradnji sa NVO „Green Net – Zelena mreža“ sprovedena je akcija čišćenja i uređenja prostora i plaže ispred bivšeg JRB-a. U ovoj akciji učestvovali su volonteri NVO "Green Net", radnici JKP "BUDVA", učenici OŠ "Stefan Mitrov Ljubiša" i "Druge osnovne škole", djeca vrtića "Ljubica Jovanović Maše", aktivisti fitness studia "Positive", službenici JU "Grad Teatar Budva", kao i ostali građani i turisti dobre volje.

2. U opštini Herceg Novi, u petak 21. aprila, sa početkom u 10:00 časova, u saradnji sa NVO udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Zrak Sunca“ realizovala se akcija čišćenja i uređenja dječije plaže i plaže prilagođene za lica sa invaliditetom ispred prve faze Instituta u Igalu. U akciji učestvovali su volonteri ove NVO, vrtići, Osnovne i Srednje škole iz Herceg Novog, štićenici Dječijeg doma iz Bijele, djeca i omladina sa teškoćama u razvoju, „Stambeno komunalno“ doo, Institut „Dr Simo Milošević“, i drugi.

3. U opštini Kotor, u petak 21. aprila, sa početkom u 10:00 časova, Javno preduzeće je u saradnji sa NVO „NVO Eko Centra "Delfin" iz Kotora realizovalo akciju "Moj grad-zeleni grad Kotor 2017" koja je podrazumijevala čišćenje glavnog gradskog parka, prikupljanje otpada i sadnju sadnica mediteranskog ukrasnog bilja, te održavanje edukativne radionice "Održivo upravljanje otpadom-reciklaža" za učenike osnovne škole, kao i podjelu informativno edukativnog materijala. U akciji su učestvovali JKP "Kotor", učenici OŠ"Veljko Drobnjaković" iz Risna, NU "Aventurin" i učenici OŠ "Njegoš" iz Kotora.

4. U opštini Bar, u saradnji sa Izviđačkim odredom „24. novembar“, u subotu 22. aprila, sa početkom u 10:00 časova,organizovana je akcija uklanjanja otpada sa gradske plaže na potezu od Gradske marine do ušća rijeke Željeznice.  U akciji su učestvovala djeca iz Osnovnih i Srednjih škola iz Bara, Mjesne zajednice Bar I i II i Šušanj, Javno preduzeće Komunalne djelatnosti, volonteri NVO „Ribari“, NVO „Proeko“, Savez izviđača Crne Gore, NVO „Info Sport CG“, NVO „Povjerenje“, NVO „Adrija“, predškolska ustanova „Svetionik“, itd.

5. U opštini Ulcinj, u subotu 22. aprila, u 10:00 časova, JP "Morsko dobro" je u saradnji sa NVO „Zeleni Korak", realizovalo akciju čišćenja, košenja trave na dijelu Borove šume, na potezu od kupališta "Sapore di Mare" do Ženske plaže. U akciji su učestvovali volonteri nevladine organizacije "Zeleni korak", NVO "RDA-UBA" Ulcinj, NVO "Bojana" Ulcinj i NVO "ULinfo" Ulcinj.

6. U opštini Budva, u subotu 22. aprila i nedjelju 23. aprila, JP "Morsko dobro" je u saradnji sa NVO „Porat Budva-Pizana", Izviđačkim odredom Budva i NVO "Green Home" realizovalo akciju čišćenja i uređenja gradskog bazena-plivališta i okoline. Akcija je obuhvatila čišćenje od otpada morskog dna u bazenu i morskog dna u dijelu koji se nalazi sa spoljašnje strane bazena, čišćenje, uređenje i opravka zidova tribina i bazena, postavljanje mobilijara i uređenje okolnog javnog prostora.

7. U opštini Tivat, u nedjelju, u 23. aprila, u 09:00 časova u saradnji sa NVU "Škart" organizovana je akcija čišćenja plaže i parka Župa, sakupljanja otpada i odlaganja u kontejnerima predviđenim za to. Ova akcija će takođe biti sastavni dio akcije čišćenja morskog dna i obale koju istog dana organizuje opština Tivat.

 

Prilog: Fotografije sa održanih akcija

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates