17 maj 2017

Obavještenje

U sklopu predsezonskih aktivnosti na uređenju zone morskog dobra u Budvi, a shodno Planu korišćenja sredstava za 2017. godinu, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je u periodu od 10. marta do 15. aprila ove godine izvelo radove na rekonstrukciji i adaptaciji postojećeg sanitarnog objekta od čvrstog materijala u neposrednom zaleđu plaže Jaz. Rekonstruisani objekat je površine cca 40m2, i isti pored muških i ženskih toaleta sadrži i toalet koji je prilagođen osobama sa invaliditetom. Radove je izvelo preduzeće „Ding“ d.o.o. iz Podgorice, a ukupna vrijednost je iznosila 22.700 eura.

Stanje objekta prije rekonstrukcije:

 

111

 

Rekonstruisani objekat:

 

2222

 

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates