17 maj 2017

Obavještenje

U sklopu redovnih predsezonskih aktivnosti na tekućem održavanju objekata pomorske infrastrukture, a shodno svom Planu korišćenja sredstava za 2017. godinu, Javno preduzeće je u periodu od 10 marta do 20 aprila ove godine izvelo radove na bagerisanju-prepumpavanju nataloženog nanosa pijeska u akvatorijumu lučice „Kacema“ u Ulcinju. Tom prilikom je iz prostora akvatorijuma izvađeno cca 250m2 sitnog pijeska i isti je pumpama usisan i prebačen u more na udaljenosti oko 150 metara od mjesta vađenja. Radove je izvelo specijalizovano preduzeće „Ronpos“ doo iz Budve, a ukupna vrijednost izvedenih radova je iznosila 7.930 eura.

 

2

3

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates