18 maj 2017

Uređenje specijalnog rezervata prirode - Tivatska solila u 2017. godini

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i u 2017. godini nastavlja sa sanacijom i uređenjem infrastrukture na području Tivatskih Solila.
U ovoj fazi, uređen je prostor ispred informativnog punkta postavljanjem pergole sa klupicama koja će služiti za prijem kako organizovanih grupa, tako i individualanih posjetilaca. U sklopu uređenja ovog prostora, izvršeno je i hortikulturno uređenje sa nabavkom sadnica autohtonih vrsta. Takođe je izvršeno predsezonsko košenje i uklanjanje korovske vegetacije na potezu 2 paralelna nasipa u dužini od 2km. Ovim radovima je saniran i nasip u dužini od 15m, izvršeno nasipanje staze nasipa tamponom i farbanje metalnih konstrukcija sa natpisima lokaliteta na kapijama rezervata.
Zbog bezbjednosti posjetilaca, izvršena je sanacija drvenih mostova zamjenom postojećih dasaka i farbanje propisanom zaštitom, učvršćavanje stubova drvene ograde, kao i kula za osmatranje ptica.
Ovim radovima takođe će se izvršiti sanacija postojećih informativnih tabli i izrada jedne nove.
Izvođač radova je "V PROJEKT" D.O.O. iz Nikšića, a Ukupna vrijednost investicije sa nadzorom u ovoj fazi iznosi 18.663,25 eura. ( nadzor 878.70)
Turistička organizacija Tivat donirala je dvije sadnice za uređenje prostora oko Info punkta u rezervatu „Tivatska Solila“.

 

sol1

 

sol2

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates