18 maj 2017

Održana prezentacija „Bigbelly solar“ sistema za pametno zbrinjavnje otpada

U Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore danas je održana prezentacija „Bigbelly solar“ sistema za pametno zbrinjavanje otpada i recikliranje na javnim površinama. Prezentaciji su ispred Javnog preduzeća prisustvovali pomoćnik direktora Rajko Malović, šefica Kabineta direktora Jasmin aKašćelan, predstavnici Službe za održivi razvoj, Vojislav Dragnić i Milica Mašanović i predstavnici Službe za uređenje i izgradnju morskog dobra, Ivan Vučetić i Nebojša Krivokapić.

Predstavnici Javnog preduzeća upoznati su od strane lidera projekta „Bigbelly solar“o prednostima korišćenja ovog sistema, kojipredstavlja jedno od najinovativnijih rješenja za gradove, plaže i parkove širom svijeta kada je rieč o zbrinjavanju javnog otpada.

Naime, sistem na koji funkcioniše „Bigbelly Solar“ je potpuno, nezavisan i radi na solarni pogon, bez dodatnih priključaka. Kutije za otpad su zatvorenog tipa i u potpunosti onemogućavaju vidjivost čvrstog otpada, dok sistem sam vrši reciklažu istog. Sistemom se upravlja pomoću aplikacije koja ima mogućnost obavještavanja nadležnih lica putem sms-a ili e-maila u trenutku kada je kutija za otpad puna i na kojoj lokaciji se nalazi.
Danas je dogovoreno da Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u sardanji sa predstvanicima brenda „Bigbelly solar“, naredne godine organizujeprezentaciiju ovog jedinstvenog sistema u okviru seminara „Open Days“ za korisnike kuplišta.

 

bigbs

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates