19 maj 2017

ODRŽAN OKRUGLI STO O IZRADI BAZNIH STUDIJA ZA REVITALIZACIJU PLAŽA MOGREN, PRŽNO, PETROVAC I SUTOMORE

U saradnji Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Fakulteta za građevinarstvo, arhitekturu i geodeziju, Sveučilišta u Splitu danas je u hotelu “Blue star” u Budvi organizovan okrugli sto o izradi baznih studija za revitalizaciju plaža Mogren, Pržno, Petrovac i Sutomore. Cilj okruglog stola bio je sakupljanje relavantnih podataka, dokumetacije i mišljenja od strane stručne javnosti, mještana i drugih zainteresovanih lica, koja mogu biti od koristi za predlaganje adekvatnih rješenja za revitalizaciju pomenutih plaža.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore zaključilo je početkom ove godine Ugovor sa Fakultetom za građevinarstvo, arhitekturu i geodeziju, Sveučilišta u Splitu i kompanijom “Harpha Sea” iz Kopra, a isti podrazumjeva kompletna i detaljna istraživanja, snimanje i praćenje svih prirodnih uslova od značaja za izradu studija revitalizacije plaža Mogren, Pržno, Petrovac i Sutomore. Sastavni dio ovih aktivnosti je i izrada Studija biodiverziteta mora i obale za ove 4 plaže, na čemu je angažovan Institut za biologiju mora iz Kotora.
Danas je na okruglom stolu prezentovana preliminarna analiza hidroloških i geoloških pretpostavki, koju je izradala kompanija “Harpha Sea”. Prezentacija je održana od strane stručnog tima sa Fakulteta za građevinarstvo, arhitekturu i geodeziju, dok je direkor Instituta za biologiju mora Mirko Đurović prezentovao biološka istraživanja koja rade za potrebe ovog projekta.
Današnjem okruglom stolu prisustvovao je potpredsjednik Opštine Budva Mihailo Đurović, predstavnici opština Bar i Ulcinj, predstavnici mjesnih zajednica Petrovac, Sveti Stefan-Pržno, Stari Grad i Sutomore i veliki broj mještana, ljubitelja mora i robolova, koji su svojim aktivnim učećem u diskusiji predložili smjernice za izradu baznih studija za revitalizaciju 4 atraktivne gradske plaže na području Budve i Bara.Na osnovu svih sakupljenih podataka i predloga izvršiće se analiza obalnih procesa za svaku pojedinačnu plažu i predložiti adekvatna rješenja za njihovu revitalizaciju.

 

okrugli sto 3

 

prezentacija 2

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates