16 jun 2017

Sastanak Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore sa Poreskom upravom Crne Gore

Na inicijativu direkotra Poreske uprave Crne Gore Miomira M. Mugoše, 14. juna 2017. održan je sastanak u prostorijama Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Cilj sastanka bio je postizanje dogovora oko podrške Javnog preduzeća u realizaciji planiranih ciljeva Poreske uprave za vrijeme pripreme i praćenja turističke sezone 2017. godine.

 Sasatanku su prisustvovali:

- Ispred Poreske Uprave: Gordana Pejović, načelnica Odjeljenja za velike poreske obveznike, Nataša Damjanović, rukovodilac područne jedinice Budva i v.d. glavnog inspektora i Gordana Stajić, samosatlni savjetnik za edukaciju javnosti;

- Ispred Javnog preduzeća: direktor, Predrag Jelušić, pomoćnici direkotra Rajko Malović i Dragoljub Marković, rukovoditeljka Ekonomsko-finansijske službe Ljubica Bujković i šefica Kabineta Jasmina Kašćelan.

 

Na sastanku su donešeni sledeći zaključi:

  • - Da Javno preduzeće svakodnevno informiše Poresku upravu o zaključenim ugovorima za korišćenje morskog dobra, u cilju sinhronizovanog praćenja i kontrole istih od strane Poreske uprave, a da Poreska uprva na kraju sezone povratno informiše Javno preduzeće o prijavi prihoda od strane zakupaca;

  • - Da Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore dostavi Poreskoj upravi ugovore sa zakupcima luka od lokalnog značaja, pristaništa i privezišta u cilju adekvatne kontrole obavljanja djelatnosti iznajmljivana plovila. Naznačeno je da je kontorolu već započela turistika inspekcija kojoj je Javno preduzeće dostavilo spisak zakupaca;

  • - Da Poreska uprava intezivira kontolu nad objektima na obalama rijeke Bojane, koje je Javno preduzeće putem javnih tendera dalo u zakup korisnicima, a na kojima se obavlja turistička djelatnost;

  • - S obzirom da je predstavnik Poreske uprave član Koordinacionog tijela za pripremu i praćenje turističke sezone na nivou države, Poreska uprava će kontinuirano biti upoznata sa svim aktivnostima u cilju preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti.

Prioritet zajedničkog djelovanja jeste uspostavljanje jednoobraznog i neselektivnog, postupanja prema svim poreskim obveznicima.

 

1406

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates