19 jun 2017

Obavještenje

Radovi na izgradnji pristupne rampe i staze za potrebe lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa invaliditetom na Slovenskoj plaži biće završeni naredne nedjelje, kada će predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u prisustvu predstavnika Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore obići ovaj prilagođeni infrastrukturni objekat.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom koristi ovu priliku da uputi javno izvinjenje građanima Budve, turistima i posjetiocima zbog prologiranja rokova na završetku ovog važnog projekta, imajući u vidu da je zbog formalno-pravnih procedura došlo do kašnjenja na samom početku izvođenja radova.
Naime, Budva će za koji dan biti prvi grad u Crnoj Gori čiji će najferekventniji dio obale, Slovenska plaža, imati osposobljen pristup moru za osobe sa invaliditetom. Ovaj društveno-odgovorni projekat Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom realizuje uz punu podršku Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore. Ističemo da je ovakav pristup moru planiran u potpunosti u skladu sa međunarodnim standardima i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagodjavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

U cilju stvaranja uslova da plaže na našem primorju budu pristupačne osobama sa invaliditetom, kroz saradnju sa Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom od jeseni počinje sa izgradnjom pristupne rampe u Baru, a trenutno je u proceduri i tenderski postupak za izbor najpovoljnijeg izvođača za izgradnju ovakve rampe u Tivtu.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates