19 jun 2017

Uređeno kupalište ispod hotela Club Riviera

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore juče je u saradnji sa d.o.o. “Čistoća” iz Herceg Novog očistilo i uredilo kupalište ispod hotela Club Riviera u Njivicama.
U skladu sa Pravilnikom o uslovima koja moraju da ispunjavaju uređenja i izgrađena kuplaitša u utorak će biti postavljene kante za otpatke, a vodeni dio kupališta će biti obilježen bovama sa morske strane.

U utorak će biti postavljene i dvije informativne table, jedna sa obilježjem javne plaže, kojom će ove sezone upravljati Morsko dobro, i druga koja će upozoravati na opasnot od klizišta na jednom dijelu plaže i zabranu kupanja radi predostrožnsti.

Sa lokalnim komunalnim preduzećem d.o.o. “Čistoća” postignuto je saglasje da se čišćenje kupališta i odvoženje otpada obavlja u kontinuitetu.

Pristup plaži kopnom za sada nije moguć, jer je riječ o privatnoj, a ne državnoj imovini, a prilaz kupalištu je dostupan sa morske strane.

Javno preduzeće za upravljanje morskim doborm Crne Gore je u komunikaciji sa OTP factoring bankom, koja rspolaže imovinom hotela “Club Riviera”, oko obezbijedjivanja saglasnosti da se na jednom dijelu imovine osposobi gostima pristup kupalištu.

 

image1

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates