19 jun 2017

Postavljena kapija na stazi prema plaži Mogren

U sklopu redovnih aktivnosti na održavanju i uređenju zone morskog dobra, a shodno Planu korišćenja sredstava za 2017. godinu, Javno preduzeće je u periodu od od 18.05. do 16.06. 2017. godine izvršilo radove na izradi kapije na stazi prema plaži “Mogren I”, u opštini Budva.

Ugovorom je bilo predviđeno da se izvedu radovi na izradi dva arm-betonska stuba obložena kamenim pločama , a nakon toga postavi gotova – fabrički proizvedena metalna dvokrilna kapija od inox-a, širine 3,40 m i visine 2,00 m sa fiksnim dijelom iznad, visine 40cm na kome je urezan natpis “plaža Mogren”. Na desnom krilu kapije postavljena je info tabla dimenzija 60cm x 100cm, na kojoj su napisani podaci vezani za bezbjednost prolaza prema plaži. 

Ukupna vrijednost radova iznosi 4.771,90 €.

U toku su radovi na sanaciji oštećenih polja metalne ograde uz pješačku stazu, a biće završeni u narednih par dana.

 

cc1

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates