27 jun 2017

Rezultati analize kvaliteta morske vode 21. - 22.06.2017.

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta duž crnogorskog primorja, koje je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 21. do 22. juna pokazali su da je na 98% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 2% kupališta bio K2 klase, što govori da je na crnogorskim kupalištima morska voda sanitarno ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Na svih 16 kupališta u Ulcinju , kao i na svih 12 kupališta u Baru voda je bila kvaliteta K1. U opštini Budva, na 26 kupališta voda je bila kvaliteta K1, dok je na 1 kupalištu bila K2 klase. Kvalitet morske vode K1 bio je na svih 9 kupališta u opštini Tivat, i 15 kupališta u Kotoru. Analize kvaliteta morske vode na obali Herceg Novog su pokazale da je voda kvaliteta K1 na 20 kupališta, dok je na 1 kupalištu bila K2 klase.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates