12 jul 2017

Obavještenje u vezi autorskog i srodnih prava

Poštovani,

Uvažavajući da u zoni morskog dobra obavljate djelatnost koja može uključivati korišćenje sadržaja koji su zaštićeni odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima („Sl. list Crne Gore“, br. 037/11 od 29. 07. 2011. godine; 053/16 od 11. 08. 2016. godine), a podrazumijevaju emitovanje muzičkih programa, sadržaja, koncerata i sl. obavještavamo vas i upozoravamo na obavezu zaključivanja ugovora sa ovlašćenom organizacijom za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, a sve u cilju prevazilaženja sudskih sporova.
Navedena obaveza proizilazi neposredno iz predmetnog zakona ali i iz preuzetih obaveza sadržanih u ugovoru o korišćenju morskog dobra da se isto koristi i eksploatiše u skladu sa odredbama ugovora i svim pozitivno pravnim propisima koji su u neposrednoj vezi sa korišćenjem morskog dobra.

 

 

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates