02 avgust 2017

Raspisan poziv za davanje u zakup pristaništa i privezišta duž crnogorskog primorja

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obavještava sva zainteresovana lica da je u cilju uspostavljanja reda na pristaništima i privezištima duž crnogorskog primorja, dana 31. jula 2017. godine objavljen Poziv za javno nadmetanje za zakup pristaništa i privezišta, kojim je ponuđena 41 lokacija u opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva i Bar. Predmetni Javni poziv raspisan je shodno Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra od 2016-2018. godine, i to za sledeće lokacije:

U opštini Herceg Novi- 2 lokacije u Baošićima, privezište Đenovići, pristanište Kamenari i Rose; kao i sidrište u uvali Žanjice

U opštini Kotor- pristanište i privezište Kostanjica, privezište Kostanjica, pontonsko pristanište Morinj, pristanište i privezište Morinj, pristanište Risan, pristanište i privezište Orahovac, Ljuta, Sveti Stasije, Dobrota, privezište Dobrota (2 lokacije), privezište za gondole Stari grad, pristanište Peluzica, pristanište i privezište Muo (2 lokacije), pristanište i privezište Prčanj, pristanište Stoliv, pristanište i privezište Bigova, pristanište Trsteno (2 lokacije)
U opštini Tivat- pristanište Donja Lastva (2 lokacije), pristanište Seljanovo, Župa, Novo Mulo, Bogišići, Krašići, Plavi horizonti

U opštini Budva- pontonsko pristanište Jaz Prijevor, pristanište ispod pošte, pristanište Kamenovo (2 lokacije), pristanište Drobni pijesak i Reževići

U opštini Bar- pontonsko pristanište Dobre vode

Prijave za javno nadmetanje (aukciju) podnose se svakog radnog dana od 08 do 15 sati od dana objavljivanja, zaključno sa 09.08.2017. godine do 15 sati neposrednom predajom na arhivi Javnog preduzeća.
Javno nadmetanje će se obaviti dana 10.08.2017.godine u 12 sati u Sali na I spratu poslovne zgrade Javnog preduzeća.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti na br.tel. 033/452-709- Služba za upravljanje lukama i pomorstvo.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates