04 avgust 2017

Očišćena plaža u Sutomoru

Vezano za informacije iz medija da se na kupalištu u Sutomoru nalazi veća količina smeća, obavještavamo javnost da su službenici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore izvršili obilazak terena- kupališta na području opštine Bar (Sutomore), te na istom konstatovali veću količinu otpada.

Tom prilikom je, shodno Ugovoru o korišćenju i namjeni prihoda od naknade za korišćenje morskog dobra sa opštinom Bar, dat nalog D.O.O. Komunalne djelatnosti Bar da se lokacija hitno očisti.

Dana 02.08.2017. godine, obilaskom terena konstatovano je da su zaposleni u D.O.O. za Komunalne djelatnosti opštine Bar neposredno po prijemu obavještenja uklonili veću količinu smeća: metalnog, plastičnog, biljnog i drugog otpada sa predmetne lokacije, o čemu svjedoči i fotografija sa lica mjesta.

 

21

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates