03 novembar 2017

Počeli radovi na izgradnji pristupne rampe za lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa invaliditem na plaži Topolica u Baru

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore angažovalo je izvođača radova na izgradnji pristupne rampe za lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa invaliditetom na plaži Topolica u Baru. Radovi su počeli krajem oktobra, a očekivani rok završetka radova je 30. novembar 2017. godine. Radove izvodi preduzeće “Grand Design” iz Podgorice, a ukupna vrijednost izgradnje iznosi 62.018,00 eura.
Podsjećamo da je Javno preduzeće za uprvljanje morskim dobrom Crne Gore pred početak turističke sezone izgradilo i pristupnu rampu za potrebe lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa invaliditetom na Slovenskoj plaži u Budvi (gradskaplaža ispred Hotel Park), koja je tokom ljetnjih mjeseci bila na raspolaganju mještanima, turistima i posjetiocima kojima je bila neophodna za pristup moru.

Krajem sedmice očekujemo uvođenje u posao izvođača radova na izgradnji pristupne rampe na ponti Seljanovo uTivtu.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore izvršilo je i nabavku mehaničke dizalice za potrebe lica sa invaliditetom koja će pred početak ljetnje turističke sezone 2018. godine biti postavljena na Žutoj plaži u Kotoru.

Za sve četiri navedene loakcije u Budvi, Baru, Tivtu i Kotoru pred početak ljeta biće postavljene specijalne kabine za presvlačenje, adaptirane za lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa invaliditetom.

Navedene aktivnosti Javno preduzeće realizuje u saglasnosti sa Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagodjavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

imageinv1

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates