02 novembar 2017

Okrugli sto na temu "Koncesije za luke od lokalnog značaja i objekte obalne infrastrukture i vlasništvo u zoni morskog dobra"

U organizaciji Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore juče je u multimedijalnoj sali Opštine Tivat organizovan okrugli sto na temu "Koncesije za luke od lokalnog značaja i objekte obalne infrastrukture i vlasništvo u zoni morskog dobra".
Pomoćnik direktora Javnog preduzeća i rukovodilac Službe za upravljanje lukama od lokalnog značaja Dragoljub Marković kazao je da javno preduzeće kome pripadaju luke od lokalnog značaja, kao i ostali objekti obalne infrastrukture imalo potrebu da organizuje ogrugli sto jer je pomenuta tema važna, a oko njene primjene ima dosta otvorenih pitanja.

Cilj okruglog stola zapravo je bila razmjena iskustava u upravljanju lukama od lokalnog značaja i iskustva u zaključivanju koncesionih ugovora, a ista su podijeljena sa kolegama iz Hrvatske, koji imaju prilično iskustva u ovoj oblasti

Na okruglom stolu se govorilio se o vlasničko-pravnim odnosima i upravljanju lukama od lokalnog značaja, odnosno gradskim marinama sa komunalnim vezovima, ali I ostalim objektima obalne infrastrukture, pontama i mandraćima.

Na okruglom stolu su učestvovali dipl.iur. Loris Rak sa Pomorskog fakulteta u Rijeci koji je istakao da je prikaz ove teme zanimljiviji u tome što su sistemi Hrvatske i Crne Gore različiti u dijelu definisanja samog zemljišta na kome se dobro nalazi. On je govorio na temu„Opšte i javno dobro, pojam morskog dobra i javne upotrebe, odnos koncesije i ugovora o zakupu, odnos javnog i privatnog“

Učesnici su bili i prof dr Branislav Radulović koji je govorio na temu „Upravljanje morskim dobrom, zaštita javnog interesa, valorizacija i evidencija (katastar) javnog dobra“, prof. dr Gordan Stanković na temu: „Pravo na komunalni vez i Problemi vezanim za komercijalne vezove“, doc. dr sc. Iva Tuhtan Grgić na temu: „Važnost studije opravdanosti davanja koncesije i kriterijumi za izbor koncesionara“ i doc. dr sc. Andriana Vicenca Padovan na temu: „Ovlašćenja organa koji upravljaju lukama“

U diskusiju se aktivno uključili i predstavnici Uprave za imovinu, Uprave za nekretnine, Opštine Bar, Mjesene zajednice Krtoli ali i veliki broj građana zainteresovanih za navednu temu.

Zaključci okruglog stola naći se u posebnoj Publikaciji koja je planirana da se izda sa temama o kojima su govorili učesnici.

 

foto koncesije

 

 

 

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates