13 novembar 2017

Nabavka i donacija specijalinih kolica za kretanje po plaži i pristup moru Savezu udruženja paraplegičara Crne Gore

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore izvršilo je nabavku četvoro specijalmih kolica koja su izrađena za potrebe olakšanog kretanja po plaži i pristupa moru lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa inavliditetom.
Javno preduzeće doniralo je kolica Savazu udruženja paraplegičara Crne Gore na čuvanje, održavanje i dalje korišćenje. Tokom primopredaje, predsatvnici Saveza Udruženja paraplegičara su isprobali sva kolica i konstatovali u prisustvu predsjednice Udruženja Nataše Borojević da su ista u ispravnom stanju i da nema uočenih nedostataka.

Kolica su podobna i za korišćenje na pristupnim rampama i mehaničkim dizalicama za potrebe lica sa inavliditetom i lica sa smanjenom pokretljivošću, koje Javno preduzeće realizuje u Budvi, Baru, Tivtu i Kotoru.
Podsjećamo da je Javno preduzeće početkom ljeta izgradilo pristupnu rampu za lica sa inavliditetom u Budvi na Slovenskoj plaži (gradska plaža ispred hotela Park), te da je početkom oktobra započela izgardnja pristupnih rampi u Baru na Topolici i u Tivtu na ponti Seljanovo. Završetak radova očekivan je krajem novembra, odnosno početkom decembra tekuće godine. Pred početak ljetnje sezone 2018. godine mehanička dizalica za pristup moru osoba sa invaliditetom biće postavljena na Žutoj plaži u Kotru.

Za potrebe lica sa inavliditetom na ljeto će biti postavljene i specijalne kabine za presvlačenje na četri navedene lokacije u Budvi, Baru, Tivtu i Kotoru.

Uvažavajući potrebe lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa inavlidtetom, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore posvetilo je posebnu pažnju pri izradi navedenih rampi i pratećih sadržaja, vodeći računa da budu zastupljene na najfrekfentnijim plažama u primorskim gradovima, gradeći ih u potpunosti u skladu sa smjernicama Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore.

Ujedno, na osnovu obaveza koje proizilaze iz pravila Međunarodnog programa – Plava zastavica, 5 zakupljenih kupališta na crnogorskom primorju imaju obezbjeđen pristup za lica sa invaliditetom i to:
- “Kaladrovo” - Tivat
- “Sveti Toma”- Bečići, Budva
- “Paradiso” – Utjeha
- “Miami” – Velika Plaža, Ulcinj
- “Copacabana” – Velika Plaža

Specijalno kupalište u Igalu takođe ima pristupnu rampu sa kojom, shodno Ugovoru sa Javnim preduzećem, raspolaže Institut “Dr Simo Milošević”.

 

foto kolica

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates