21 decembar 2017

Održana Prezentacije Nacrta baznih studija za revitalizaciju plaža Mogren, Pržno, Petrovac i Sutomore

U organizaciji Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Fakulteta za građevinarstvo, arhitekturu i geodeziju, Sveučilišta u Splitu, juče i danas su u hotelu “Budva” održane Prezentacije Nacrta baznih studija za revitalizaciju plaža Mogren, Pržno, Petrovac i Sutomore. Ovi Nacrti su na osnovu prethodih geoloških i hidroloških istraživanja predmenih područja ponudili Idejna rješenja zaštite ove četiri plaže od erozije, kao i primjenjive modele njihovog prirodnog prihranjivanja i opstanka.

Prvog dana Prezentaciji je prisustvovao veliki broj građana Budve, predstavnika mjesnih zajednica “Stari Grad”, “Pržno- Sveti Stefan” i “Petrovac”, NVO sektora, predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Agencije za zaštitu životne sredine, Uprave pomorske sigurnost kao i stručnjaka iz oblasti građevinarstva, arhitekture, zaštite životne sredine i turizma, koji su imali priliku da još jednom iznesu svoje komentare i sugestije na predložene Nacrte.
Danas je održana Prezentacija Nacrta bazne studije za revitalizaciju plaže Sutomore, kojoj je pored velikog broja mještana i stručnjaka, prisustvovao i predsjednik Opštine Bar Zoran Srzentić.

Izradi Nacrta baznih studija za revitalizaciju plaža prethodili su niz okruglih stolova i stručnih radionica koje su imale za cilj sakupljanje relavantnih podataka, dokumetacije i mišljenja od strane stručne javnosti, mještana i drugih zainteresovanih lica, koja mogu biti od koristi za predlaganje adekvatnih rješenja za revitalizaciju pomenutih plaža.
Naime, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore zaključilo je početkom ove godine Ugovor sa Fakultetom za građevinarstvo, arhitekturu i geodeziju, Sveučilišta u Splitu i kompanijom “Harpha Sea” iz Kopra, a isti podrazumjeva kompletna i detaljna istraživanja, snimanje i praćenje svih prirodnih uslova od značaja za izradu studija revitalizacije plaža Mogren, Pržno, Petrovac i Sutomore. Sastavni dio ovih aktivnosti je i izrada Studija biodiverziteta mora i obale za ove 4 plaže, na čemu je angažovan.

Za sva 4 projekta planirana je revizija koja će pokazati opravdanost predloženih modela revitalizacije, a nakon čega će već u narednoj godini biti izrađen glavni porojekat za jednu od plaža i započeta realizacija.

 

DSC 0032

 

DSC 0045

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates