22 decembar 2017

Izvršeno saniranje oštećenog dijela "Novosadske" plaže u Herceg Novom

U okviru realizacije Planom predviđenih aktivnosti za 2017. godinu, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je od kraja novembra do 20. decembra ove godine izvelo radove na sanaciji oštećenog dijela „Novosadske“ plaže u Herceg Novom. Radovi su predviđali uklanjanje svih oštećenih djelova konstrukcije, izradu novog obalnog zida dužine 14 m, postavljanje novog sloja tampona i betoniranje završnog sloja betonske plaže debljine 20 cm.

Radove je izvelo preduzeće „Đokić group“ doo iz Bara, kvalitetno i u predviđenom roku, a ukupna vrijednost izvedenih radova je iznosila 19.860 eura.

Ovim radovima u potpunosti je sanirana šteta nastala uslijed jakog nevremena prije više od godine dana, a mještani i posjetioci Herceg Novog imaće ponovo priliku da naredne sezone uživaju na popularnoj „Novosadskoj“ plaži.

 

fagheat

 

qtfghhe

 

gsdhtha

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates