31 januar 2018

Završeni radovi na sanaciji obale na području opštine Budva

Na osnovu Plana korišćenja sredstava za 2017. godinu, a nakon vanredno iskazane potrebe za izvršenjem određenih poslova na hitnim sanacijama obale te prema zaključenom cjelogodišnjem ugovoru sa preduzećem Ađi Invest d.o.o. iz Nikšića, Javno Preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je, u periodu od 12.12.2017. do 31.01.2018. godine, na području opštine Budva izvršilo: 

 

1. Čišćenje grafita i naljepnica sa table na ulazu na plažu Mogren I

mog1  mog2

                               Prije sanacije                                                                            Nakon sanacije

 

2. Sanacija 22m oštećene ograde na stazi prema plaži Mogren I

1124 1 42411

                                Prije sanacije                                                                                 Nakon sanacije

 

3. Sanacija oštećene zaštitne ograde na stazi prema plaži Kamenovo (kod tunela)

fqewg gsdg

                                      Prije sanacije                                                                 Nakon sanacije

 

4. Sanacija rukohvata na mostu “Grđevica” na Slovenskoj plaži

mbn   dasfda

                                    Prije sanacije                                                                               Nakon sanacije   

                                            

5. Sanacija temelja metalnih stepenica prema plaži Sv. Stefan

 

dfyhdaj dqTWAHZ

                             Prije sanacije                                                       Nakon sanacije

 

6. Sanacija oštećenog čeonog dijela na pristaništu u Petrovcu

 

nbbbn nbvvb

                             Prije sanacije                                                                   Nakon sanacije      

 

Ukupna vrijednost izvedenih radova (sa uračuantim PDV-om) iznosi oko 10.000 eura. Radovi su izvedeni kvalitetno i u ugovorenom roku.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates