08 februar 2018

Saopštenje za javnost povodom završenih hitnih sanacija na području opštine Kotor

Na osnovu Plana korišćenja sredstava za 2017. godinu, a nakon vanredno iskazane potrebe za izvršenjem određenih poslova na hitnim sanacijama obale (prema zaključenom cjelogodišnjem ugovoru sa preduzećem Ađi Invest d.o.o. iz Nikšića), Javno preduzeće je u periodu od 20.12.2017 do 03.02.2018. godine intervenisalo na području opštine Kotor.

Ukupna vrijednost posla (sa uključenim PDV-om) je iznosila cca 11.000, 00 eura. Radovi su izvedeni kvalitetno i u ugovorenom roku. 

Ovih dana očekuje se nastavak radova na sanaciji pločnika uz more, na lokaciji ispred stare zgrade Jugooceanije i to izrada parapetnog kamenog zida dužine 100m uz „Žutu“ plažu u Dobroti, kao i radova na uređenju vidikovca na lokaciji „Sopot“ kod Risna.

 

1. Popravka završnog sloja ponte na lokaciji “Kavalin” (kraj Dobrote)

 

3113  234234

 

2. Popravka dijela platoa betonskog kupališta na plaži ispred Boćarskog kluba u Perastu

 

132415 426

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates