12 februar 2018

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore finansiralo je cjelokupnu investiciju rekonstrukcije šetališta “Pet Danica”

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Opština Herceg Novi zaključili su dana 03. decembra 2012. godine Sporazuma o zajedničkom finansiranju rekonstrukcije šetališta “Pet Danica” u dužini od cca 350 metara, odnosno sekcije od restorana “Mimoza” do restorana “Galeb” u Igalu. Aneksom I Sporazuma iz 2012. godine Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom opredjelilo je iznos od 263.000,00 eura kao učešće u realizaciji projekta rekonstrukcije navedenog šetališta, a sredstva su shodno Sporazumu uplaćena direktno na račun Opštine Herceg Novi.

Aneksom II Sporazuma od 30. decembra 2016. godine Javno preduzeće opredjelilo je Opštini Herceg Novi dodatna sredstva u iznosu od 90.000,00 eura za nasatvak i završetak radova na rekonstrukciji šetališta. Dakle, ukupan opredjeljeni iznos za navedenu investiciju koji je izdvojilo Javno preduzeće iznosi 353.000,00 eura, čime je zapravo u potpunosti finasiralo cjelokupan projekat, dok je realizacija istog povjerena Opštini Herceg Novi. Sa druge strane, Opština Herceg Novi, se shodno Sporazumu obavezala da dostavlja dokumantaciju o utrošenim sredstvima i sprovedenim radovima Javnom preduzeću.

Raduje nas činjenica da se dinamika izvođenja radova na rekonstrukciji “Pet Danica” sprovodi u skladu sa planom, te da će već početkom aprila 2018. godine mještani i gosti Herceg Novog imati priliku da uživaju u modernom šetalištu, izgrađenom u duhu mnogih mediteranskih metropola, ali sa primjesom ambijenta koji je Javno preduzeće kao upravljač crnogorskom obalom kreiralo i na Pinama u Tivtu, Dobroti u Kotoru, Petrovcu… Kroz saradnju i zajedničke aktivnosti sa lokalnim samouprvama Bar i Tivat započeti su radovi i na integralnom uređenju šetališta i saobraćajnice u Sutomoru, šetališta duž plaže Belane i šetališta u Krašićima u Tivtu.

Završetak radova na rekonstrukciji “Pet Danica”, koji sprovodimo u saradnji sa Opštinom Herceg Novi, još jednom potvrđuje koncept politike Javnog preduzeće za upravljanje morskim dobrom, a to je posmatranje crnogorske obale kao jedinstvene integralne cjeline sa ciljem podizanja cjelokupne crnogorske turističke ponude na najviši nivo prepoznatljivosti.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates