10 april 2018

ZAVRŠENA SANACIJA STAZE UZ MORE ISPOD OBJEKTA BIVŠE JUGOOCEANIJE U KOTORU

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore prije par dana završilo je radove na sanaciji šetališne staze uz more ispred objekta bivše “Jugooceanije” u Kotoru. Sanacija je podrazumjevala popločavanje potpuno ruinirane staze u dužini od 72 metra, širine 3,10m kao i popočavanje neuređenog i oštećenog platoa na istoj lokaciji. Prilikom izvođenja radova Javno preduzeće, kao naručilac posla, posebno je vodilo računa da ovaj obalni pojas sanira i rekonsturiše u skladu sa principima tradicionalne izgradnje na ovim prostorima i time sačuva njegov autentični oblik.

Posao sanacije obavljen je u saglasnosti sa nadležnim organima lokalne uprave i Uprave za zaštitu spomenika kulture iz Kotoru, a izvođač radova je bilo preduzeće “Ađi Invest” d.o.o. Nikšić, sa kojim Javno preduzeće ima godišnji ugovor na izvođenju ovakvih radova .

Ukupna vrijednost radova iznosila je 19.360 eura.

Ove sedmice započeta je i izgradnja parapetnog zida u nastavku postojećeg na “Žutoj plaži” u Kotoru i izrada zaštitnog kamenog zida, klupa za sjedenje i informativne table na lokaciji Sopot kod Risna.

 

Stanje na terenu prije sanacije

IMG 521974a796efa2d72e2f180510c47e07 V

 

 

Stanje na terenu nakon sanacije 

IMG c3f6190e6e0d8d650b6986c50f8495af V

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates