12 april 2018

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore otpočelo sanaciju oštećenja na obalnoj infrastrukturi

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je sa prvim aprilskim danima otpočelo radove na sanaciji oštećenja nastalih na obalnoj/pomorskoj infrastrukturi. Trenutno su u toku intezivni radovi na rekonstrukciji tzv. “Zaječarskog” mula u Baošićima, demontaža oštećenih djelova samog mula i postavljanje oplate kako bi se izvršilo betoniranje ivičnih zidova pristaništa.

Rok završetka ovih radova je 30 radnih dana, tako da se očekuje da radovi budu gotovi već početkom narednog mjeseca. Za rekonstrukciju ovog pristaništa Javno preduzeće je izdvojilo 39.842,42 eura.

Nastavak radova na rekonstukciji oštećenih pristaništa počinje već od naredne sedmice, i to na pristaništu u Žanjicu u vrijednosti 44.288,24 eura, pristaništu i mandraću u Baošićima u vrijednosti 9.362,13, potom pristaništu i lokalnom mandraću u Kumboru u vrijednosti 14. 734,75 eura, a u planu je i sanacija mula “Bazdanj” na Obali Đuraševića u Tivtu i pristaništa Muo u Kotoru.
Javno preduzeće je prethodno za svaki objekat obalne infrastrukture naručilo izradu Elaborata iz kojih se jasno vide oštećena i smjernice za njihovu kvalitenu sanaciju.

Paralelno sa ovim radovima Javno preduzeće kreće sa hitnim sanacijama potpornih zidova, oštećenja na šetalištima i stazama duž cijelog primorja, a potom i prihranjivanju pješčanih plaža, kako bi na vrijeme i spremno dočekali novu ljetnju sezonu.

 

zajecarsko 1

 

zajecarsko 3

 

zajecarsko 4

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates