06 jun 2018

Predstavnici JP Morsko dobro učestvovali na 3. Konferenciji pomorskog prava na Jadranu (Adriatic Marine Law Conference)

Predstavnici Službe za upravljanje lukama od lokalnog značaja u JP Morsko dobro učestvovali su krajem maja na 3. Konferenciji pomorskog prava na Jadranu (3rd Adriatic Maritime Law Conference), koju je u italijanskom gradu Grado organizovalo društvo za pomorsko pravo Italije (Associazione Otaliana di Diritto Marittimo).
Predstavnici JP Morsko dobro održali su prezentaciju na temu „Regulatorni okvir i organizacioni model upravljanja lukama i marinama u Crnoj Gori – trenutna situacija i neophodne promjene“.

Prezentaciju je imalo još 11 učesnika iz Italije, Slovenije i Hrvatske, a u okviru njih prezentovani su podaci i izvještaji radnih grupa koje su radile na formiranju i uspostavljanju novih pravnih aspekata vezanih za nautički turizam na Jadranu i nove organizacije za marine u Italiji. Predočene su posledice i izazovi prilikom implementacije različitih evropskih direktiva vezanih za pružanje servisnih usluga u lukama, a bilo je rijči i o rješavanju konkretnih problema vezanih za buku u lukama.

Iskustva su razmjenjena sa predstavnicima iz Hrvatske u primjenjivanju pravnog okvira vezanog za unapređenje putničkog saobraćaja na Jadranskom moru (primjenom regulative EU 1177/2010 u Hrvatskoj), o režimu priobalnog pomorskog linijskog saobraćaja u Hrvatskoj, kao i o iskustvu na polju koncesija za javni obalni pomorski saobraćaj nakon ulaska te zemlje u EU.

Osim pomenutih bile su održane i prezentacije vezane za zaštitu životne sredine od negativnih uticaja putničkih brodova u Jadranskom moru i implementaciju međunarodne regulative vezane za zaštiu mora i podmorja.

 

grado foto

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates