08 jun 2018

POSTAVLJENA MEHANIČKA DIZALICA ZA PRISTUP MORU LICIMA SA INVALIDITETOM NA ŽUTOJ PLAŽI

Mehanička dizalica za jednostavniji pristup moru lica sa invaliditetom i lica sa smanjenom pokretljivošću postavljena je juče na pristaništu Žute plaže u Kotoru.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore izvršilo je nabavku dizalice krajem prošle godine sa namjerom da je stavi u funkciju za predstojeću sezonu. Ukupna vrijednost ove investicije iznosila je 3.000,00 eura.

Na istoj lokaciji biće postavljeni toaleti i specijalne kabine za presvlačenje, adaptirane za lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa invaliditetom.

Podsjećamo da je Javno preduzeće za uprvljanje morskim dobrom Crne Gore pred početak turističke sezone 2017. godine izgradilo i pristupnu rampu za potrebe lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa invaliditetom na Slovenskoj plaži u Budvi (gradska plaža ispred Hotela Park), koja je tokom ljetnjih mjeseci bila na raspolaganju mještanima, turistima i posjetiocima kojima je bila neophodna za pristup moru.

Ove sezone u funkciji će biti i pristupne rampe na Topolici u Baru i na Ponti Seljanovo u Tivtu.

Navedene aktivnosti Javno preduzeće ralizuje u saglasnosti sa Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagodjavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

 

dizalica zuta plaza

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates