20 jun 2018

Sancija obalne infrastrukture na teritoriji opštine Budva- Pizana i Đevištenje

JP Morsko dobro danas je završilo radove na rekonstrukciji betonskog platoa na gradskoj plaži Pizana u Budvi, koja je oštećena usljed velikog plimskog talasa minule zime. Radovi su podrazumjevali uklanjanje plomljenih betonskih i popločanih ostataka, te armijranje i betoniranje cjelokupne površine platoa dužine 25 metara i širine 125 metara u zaleđu plaže. Za ovaj posao JP Morsko dobro izdvojilo je 7.200,00 €.
Početkom maja JP Morsko dobro je organizovalo i u potpunosti pripremilo kupalište na plaži Pizana za predstojeću sezonu, s obzirom da je isto ostalo nezakupljeno. Zbog bezbjednosti kupača Pizana je ogrđena bovama sa morske strane cijelom dužinom plaže, postavljene su kante za otpatke, a na kupalištu je od kraja maja obezbijeđena i spasilačka služba, odnosno jedan spasilac, koji je završio obuku za spašavanje na vodi i posjeduje Legitimaciju važeću za tekuću godinu u skladu sa Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore.

U sklopu predsezonskog uređenja zone morskog dobra, izvršeni su i radovi na uklanjanju ostataka betonskog objekta na plaži Đevištenje. Navedeni radovi podrazumijevali su mašinsko rušenje, utovar i odvoz na gradsku deponiju ostataka nekadašnjeg objekta, betonskih blokova i nasutog kamenitog i šljunkovitog materijala.

Izvođač radova na sanaciji ovog dijela obale bila je firma „Montal“d.o.o. iz Podgorice, a isti su kompletirani u periodu od 08. do 15. juna 2018. Ugovorena vrijednost ovog posla iznosila je 2.800, 00 €.
Sjutra počinje postavljanje nedostajućih dijelova ograde na stazi koja vodi do plaže Mogren.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates