26 jun 2018

Počeli radovi na uklanjanju viška materijala sa račve i iz desnog rukavca rijeke Bojane

Uprava za vode Crne Gore uz finansijsku podršku JP Morsko dobro i Direkcije javnih radova, započela je sa radovima na ispumpavanju viška materijala i produbljivanju dna rijeke Bojane na njenoj račvi, a koji će se nastaviti duž desnog rukavca rijeke Bojane.
Radovi se izvode u skladu sa Projektom održavanja protočnosti desnog rukavca rijeke Bojane u zoni njenog ušća, koji je prethodno izradila Uprava za vode kao nosilac ovog projekta.

Procijenjena vrijednost izvođenja radova iznosi¬¬¬ 800.000,00 eura, a JP Morsko dobro je shodno Zaključku Vlade Crne Gore do sada učestvovalo sa 200.000,00 eura u projektu.

Izvođač radova je “Cijevna Commerce” d.o.o. Podgorica, a kompletan posao trebao bi da bude završen do kraja godine.

Radovi će omogućiti normalnu protočnost rijeke Bojane desnim rukavcem u dužem periodu, kako ne bi dolazilo do situacije da desni rukavac rijeke Bojane bude opet zatvoren.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates