26 jun 2018

Rezultati analize kvaliteta morske vode (20. - 24.06.2018.)

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 20. do 24. juna, pokazali su da je na 94% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 6% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog kvalitetna, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Na svih 16 kupališta u opštini Ulcinj i 12 kupališta u opštini Bar voda je bila odličnog, K1 kvaliteta. Na području opštine Budva, od ukupno 27 kupališta, na 1 kupalištu voda je bila K2 klase dok je na ostalim plažama voda bila kategorije K1. U opštini Tivat, na svih 9 kupališta voda je bila K1 klase. U Kotoru je, od ukupno 15 kupališta, kvalitet K1 bio na 14 lokacija dok je na 1 lokaciji kvalitet bio klase K2. Kada je u pitanju kvalitet vode na obali Herceg Novog, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 17 kupališta, dok je na preostala 4 kupališta voda bila klase K2.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates