28 jun 2018

Prva radionica UNEP MARINE LITTER projekta

U okviru projekta UNEP MARINE LITTER za koji je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore potpisalo ugovor sa Programom za zaštitu životne sredine Ujedinjenih Nacija (United Nations Environment Programme), u srijedu 27.06.2018. godine, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, održana je prva radionica predviđena projektnim aktivnostima. Radionica, kojoj su pored predstavnika Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i Ministarstva održivog razvoja i turizma prisustvovali i predstavnici Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Instituta za biologiju mora, lokalnih Sekretarijata za zaštitu životne sredine i komunalnih preduzeća iz primorskih Opština kao i predstavnici NVO sektora, održana je u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici.

Na radionici su predstavljeni prioriteti UNEP MARINE LITTER projekta, specifični ciljevi, opšti principi i aktivnosti koje će se sprovoditi tokom realizacije projekta kao i plan rada sa rokovima. Takođe je istaknuto da je glavni cilj ovog projekta uspostavljanje efikasnijeg upravljanja otpadom u moru kroz implementaciju odgovarajućih aktivnosti. UNEP MARINE LITTER projekat, koji obuhvata upravljanje otpadom iz mora, davanje smjernica za reciklažu plastične PET ambalaže, izradu Studija i Planova Upravljanja na temu otpada iz mora i plastične PET ambalaže, realizaciju akcija sakupljanja i analize otpada sa odabranih plaža, izradu promotivnog materijala kao i organizovanje kampanja za podizanje svijesti o značaju adekvatnog upravljanja otpadom iz mora, počeo je sa realizacijom u aprilu 2018. godine i trajaće do jula 2019. godine.

Pored toga predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma na radionici su predstavili relevantne međunarodne okvire, međunarodne inicijative za upravljanje otpadom u moru kao i postojeće stanje upravljanja otpadom u Crnoj Gori.
U drugom dijelu radionice predstavljeni su različiti projekti koji se u Crnoj Gori realizuju na temu otpada u moru:

• Projekat “DeFishGear” koji je realizovao Institut za biologiju mora
• INTERREG IPA projekat “Welcome” koji realizuje Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Institut za biologiju mora
• Projekat “First International Coastal Clean-up day” koji realizuje NVO “Zero Waste Montenegro” i
• Projekat “Velika Plaža Plastic Free - Velika plaža bez plastike” koji realizuje NVO “RDA-UBA” iz Ulcinja.

Na samom kraju radionice prisutni su imali priliku da iznesu svoje mišljenje i prenesu iskustva u ovoj oblasti. Budući da otpad u moru predstavlja problem koji je poslednjih godina sve izraženiji, na radionici je istaknuta važnost svih ovih projekata koji doprinose prikupljanju relevantnih informacija i mjerodavnih podataka u cilju uspostavljanju efikasnijeg upravljanja otpadom koji na plaže dolazi iz mora i rijeka.
Na kraju radionice zaključeno je da potrebno inicirati da se zakonskim propisima reguliše pitanje otpada u moru.

 

IMG 0dc1de226e0a2828af94b8fe8f6f3546 V

IMG 943573d08b5c90d69e9c9b91308538a6 V

IMG a08788367e83cfa771716e7330a264e2 V

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates