10 avgust 2018

Izjava o jednostranom raskidu Ugovora o korišćenju morskog dobra broj 0207- 95/2 od 26.01.2018. godine

Uvažavajući član 11, stav 3 Ugovora o korišćenju morskog dobra broj 0207- 95/2 od 26.01.2018. godine: ,,za teže povrede ugovorenih obaveza službena zabilješka Službe za kontrolu morskog dobra će uz inicijativu za pokretanje inspekcijskog nadzora biti dostavljena Upravi za inspekcijske poslove na postupanje radi vršenja inspekcijskog nadzora ''.

Teže povrede ugovornih obaveza definisane su članom 10, ugovor broj 0207- 95/2 od 26.01.2018. godine: postavljanje privremenog objekta suprotno Planu objekata privremenog karaktera i izdatim Urbanističko tehničkim uslovima.

 

Detaljnije na linku: Izjava o jednostranom raskidu ugovora

 

llgg

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates