13 avgust 2018

Izjava o jednostranom raskidu Ugovora o korišćenju morskog dobra br. 0206- 2737/4

Jednostrano se raskida Ugovor o korišćenju morskog dobra broj: 0206- 2737/4 od 12.07.2017. godine zaključen između Javnog preduzeća i Darija Pajkovića, zbog izvođenja radova- lomljenja stijena na kamenitom dijelu plaže u zahvatu kupališta označenog kao 6F u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Bar, bez odobrenja Javnog preduzeća, Agencije za zaštitu životne sredine i drugih nadležnih organa, čime je izmijenjena struktura plaže koja predstavlja zaštićeno područje prirode- Spomenik prirode Ratac sa Žukotrlicom, čime su izvršene povrede ugovorenih obaveza i to:

- člana 3. ugovora;

- člana 9. stav 1. tačka 11. ugovora i

- člana 9. stav 1. tačka 16. ugovora

a koje saglasno članu 11. stav 1. tačka 9. i 10. ugovora predstavljaju teže povrede ugovorenih obaveza. 

 

Untitled

 

Detaljnije: Izjava o jednostranom raskidu ugovora br. 0206- 2737/4

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates