13 avgust 2018

Izjava o jednostranom raskidu Ugovora o korišćenju morskog dobra broj 0206- 2280/3

Jednostrano se raskida Ugovor o korišćenju morskog dobra broj: 0206- 2280/3 od 20.06.2017. godine zaključen između Javnog preduzeća i Bulatović Dražena iz Bara, zbog postavljanja ugostiteljskog objekta- šanka površine cca 10m2 umjesto trgovinskog privremenog objekta- prodajnog punkta, sa terasom na daščanoj podlozi površine cca 30 m2, te terase na pijesku površine cca 30 m2, dva konzervatora za prodaju sladoleda i više kompleta lingištula u zahvatu lokacije označene kao 25B u Izmjenama i dopunama Plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra za opštinu Budva za period 2016. - 2018. godine.

 

Detaljnije: Izjava o jednostranom raskidu Ugovora o korišćenju morskog dobra broj 0206- 2280/3

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates