05 septembar 2018

Reagovanje na komentar predstavnika Opštine Budva u tekstu “Sveti Nikola pretvoren u deponiju”

“Cijeneći napore i rad zaposlenih u lokalnim komunalnim preduzećima, u konkretnom slučaju d.o.o. “Komunalno” Budva, kojem je Opština bila dužna da stvori sistemske, tehničke i finansijske preduslove za kvalitetno funkcionisanje i održavanje čistoće u najfrekfentnijoj zoni, smatramo da će kroz izmjenu Zakona o finansiranju lokalne samouprave, koji smo inicirali u pravcu direktnog prenosa sredstava od strane JP Morsko dobro ka komunalnim preduzećima po izvršenom poslu, sigurno obezbjediti ono što Opština do sada nije bila u kapacitetu da učini.

Sa druge strane zakupci plaža uredno obavljaju svoje ugovorene obaveze održavanja čistoće i svi imaju zaključene ugovore sa lokalnim komunalnim preduzećem kojem plaćaju naknadu za odvoz smeća.

Stoga ključni problem evidentan je na nezakupljenim plažama i djelovima morskog dobra za čije održavanje Opština očito ne prenosi namjenska sredstva komunalnom preduzeću, a koja su se i ove sezone direktno od prihoda za zakup morskog doba prenosila u opštinsku kasu. Podsjećamo da je taj iznos samo za Budvu 1.3 miliona eura sa namjenom tekućeg komunalnog održavanja zone morskog dobra”.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates