04 oktobar 2018

Obavještenje u vezi konačne presude po prijavi Nasera Muharemovića u korist Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

Povodom tužbe g-dina Nasera Muharemovića iz Ulcinja po okončanom tenderskom postupku za zakup lokacije 10B u Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Ulcinj( 2016-2018), a o kojemu je u više navrata u protekle dvije godine bilo riječi u medijima, JP Morsko dobro daje obavještenje kako slijedi:

- Upravni sud Crne Gore je dana 04. marta 2016. godine rješavajući upravni spor po tužbi Nasera Muharemovića iz Ulcinja, a protiv Odluke Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore odbio tužbu Nasera Muharemovića, ocjenivši je neosnovanom;

- Vrhovni sud Crne Gore je dana 13. septembra 2018. godine odlučujući po Zahtjevu Nasera Muharemovića za ispitivanje gore navedene presude Upravnog suda Crne Gore, predmetni Zahtjev odbio kao neosnovan i time potvrdio presudu Upravnog suda.

 

Navedenim presudama okončan je postupak Nasera Muhamerovića protiv Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u korist Javog preduzeća.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates