08 mart 2019

INSPEKCIJA PRIORITETNO DA UKLONI OBJEKTE KOJI NISU PLANIRANI NOVIM PROGRAMOM PRIVREMENIH LOKACIJA U ZONI MORSKOG DOBRA

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore podržava aktivnosti inspekcijskih organa koje ovih dana sprovode radove na uklanjanju nelegalnih objekata na primorju. Imajući u vidu da određeni broj privremenih lokacija u zoni morskog dobra nije planiran novim Programom (2019-2023.), apelujemo na inspekcijske organe da prioritetno treba ukloniti privremene objekte sa tih lokacija.

Javno preduzeće je do sada dostavilo prijave Direktoratu za inspekcijske poslove u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, a služba kontrole Javnog preduzeća stoji na raspolaganju za dalju koordinaciju i saradnju.
Javno preduzeće je poslalo i opomene bivšim zakupcima lokacija u zoni morskog dobra da objekte sa lokacija uklone u roku od 15 dana od dana dostavljanja opomene, s obzirom na to da iste nisu predviđene Programom privremenih lokacija za period od 2019-2023. godine. Navedeno je bila i ugovorena obaveza bivših zakupaca.

Bivši zakupci koji nisu uklonili objekte su obavješteni i da će sami snositi troškove uklanjanja objekata od strane državnih organa, odnosno da će istima trošak ukalnajnja biti blagovremeno fakturisan.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates