20 jun 2019

Najava ekološke akcije “ (U)baci PET opet “

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore realizuje projekat UNEP Marine Litter, koji se finansira u okviru Programa za zaštitu životne sredine Ujedinjenih Nacija (United Nations Environment Programme). Glavni cilj ovog projekta je uspostavljanje efikasnijeg upravljanja otpadom iz mora kroz implementaciju odgovarajućih aktivnosti. UNEP Marine Litter projekat, koji je počeo sa realizacijom u aprilu 2018. godine i traje do jula 2019. godine, obuhvata upravljanje otpadom iz mora, davanje smjernica za reciklažu plastične PET ambalaže, izradu Studija i Planova upravljanja na temu otpada iz mora i plastične PET ambalaže, realizaciju akcija sakupljanja i analize otpada sa odabranih plaža, izradu promotivnog materijala kao i organizovanje kampanja za podizanje svijesti o značaju adekvatnog upravljanja otpadom iz mora.

U okviru ovog projekta, Javno preduzeće, u saradnji sa NVO “OZON” i supermarketima "Voli" I "Aroma" marketima realizuje akciju “ (U)baci PET opet ”, a koja ima za cilj upoznavanje javnosti sa modelom depozitnog sistema vraćanja plastičnog ambalažnog otpada, kroz pokaznu simulaciju tog procesa u praksi.

Tokom ekološke akcije, volonteri NVO ,,Ozon” će na promotivnim štanodvima ispred supermarketa svima koji donesu najmanje 5 praznih plastičnih (PET) flaša za uzvrat dijeliti prigodni promotivni materijal (majice, kačkete, platnene cegere) i ujedno na taj način vršiti edukaciju građana o procesu depozitnog sistema vraćanja ambalažnog otpada kao i o načinu pripreme za reciklažu PET ambalaže.
Ova akcija, koju su podržali supermarketi “Voli” i “Aroma” marketi, realizovaće se u petak 21.06. i subotu 22.06.2019. godine, i to na sledećim lokacijama:

- Voli supermarket u Radanovićima, Kotor u periodu od 09:00 do 12:00 časova
- Hipermarket Voli, Novi bulevar, Bar u periodu od 09:00 do 12:00 časova
- Market Aroma , TQ Plaza, Budva u periodu od 19:00 do 21:00 časova
- Market Aroma, kod Instituta Dr. Simo Milosevic, Herceg Novi u periodu od 09:00 do 12:00 časova

Značaj ovog projekta i same ekološke akcije prepoznat je i u svijetlu činjenice da se u postupku izrade novog Zakona o upravljanju otpadom analizira odgovarajući model definisanja depozitnog sistema vraćanja ambalažnog otpada.
Ovom prilikom pozivamo sve građane i turiste da se pridruže akciji, i u narednim danima donesu prazne plastične flaše volonterima akcije “(U)baci PET opet “ i za uzvrat dobiju prigodne nagrade, te na ovaj način daju svoj doprinos procesu selektivnog prikupljanja otpada i procesu reciklaže.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates