08 jul 2019

13 ulcinjskih pordica iz montažnih objekata na Rtu Ratislava danas preseljene u novu stambenu zgradu

13 ulcinjskih porodica koje su živjele u neuslovnim montažnim objektima – barakama na lokalitetu bivšeg hotela “Jadran” na poluostrvu Rt Ratislava danas su preseljne u novoigrađeni stambeni objekat u naselju Pinješ.

U cilju obezbjeđivanja adekvatnog mjesta za život ovih porodica, a potom i turističke valorizacije lokaliteta na kome se nalazio bivši hotel “Jadran”, JP Morsko dobro je finansiralo izgradnju ovog stambenog objekta u iznosu od 500.000,00 eura. Opština Ulcinj je izvela radove na komunalnom opremanju objekata, odnosno radove na priključenju objekata na elektro, vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Današnjem preseljenju, koje je sporvedeno po Odluci o načinu ustupanja stambenih jedinica koju je donijela Opština Ulcinj, prisustvovali su predsjednik Opštine Ulcinj Ljoro Nrekić i predsjednik Uprvanog odbora JP Morsko dobro Dževdet Cakuli i direktor Predrag Jelušić sa saradnicima.
Od strane predstavnika Opštine Ulcinj danas je najvaljeno uklanjanje montažnih objekata – baraka sa Rta Ratislava, čime se konačno stiču uslovi za valorizaciju ovog lokaliteta u skaldu sa važećom planskom dokumentacijom.

 

IMG 5718

IMG 5719

IMG 5720

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates