14 oktobar 2019

Poziv za dostavu predloga za dizajn

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom poziva sve zainteresovane nevladine organizacije da se jave na POZIV ZA DOSTAVU PREDLOGA ZA DIZAJN, IZRADU I POSTAVLJANJE UMJETNIČKIH INSTALACIJA OD SAKUPLJENOG PRIRODNOG I OBRAĐENOG DRVETA SA PLAŽA koji se raspisuje u okviru projekta "WELCOME" (WatEr LandsCapes sustainability thrOugh reuse of Marine littEr) koji se finansira iz Programa „Interreg IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora 2014-2020". Krajnji rok za dostavu predloženih rješenja je 04. novembar 2019. godine. Sve informacije, pravila POZIVA i obrazac za prijavu nalaze se u dokumentu " POZIV ZA DOSTAVU PREDLOGA ZA DIZAJN, IZRADU I POSTAVLJANJE UMJETNIČKIH INSTALACIJA OD SAKUPLJENOG PRIRODNOG I OBRAĐENOG DRVETA SA PLAŽA " koji se može preuzeti sa Internet stranice Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore www.morskodobro.com

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates